Skip to main content

Typy operací F-t-M

Přístup z podpažní jamky ( tzv. axilou )

Tento typ operace je specialitou naší kliniky, zejména ve formě endoskopické operace (vyvinul a provádí pouze Dr.Justan). Jizva je situována v podpažní jamce, její délka je cca 6cm. Pomocí této jizvy je odstraněna kompletně celá prsní žláza a prsní dvorec zůstává zcela bez jizev. Vzhledem k náročnosti výkonu je tento více zatížen možností pooperačního krvácení. Specifická je jizva v podpaží.

Periareolární mastektomie bez nebo se zmenšením dvorce

Výkon se provádí pouze z řezu v oblasti dvorce, který je buď poloobloukovitý ve spodní okraji dvorce nebo po jeho celém obvodu v případě, že cílem operace je i zmenšení dvorce (typ „sluníčko“). Tento typ výkonu zanechává pouze jizvu v oblasti dvorce. Následně je celá žláza odstraněna z tohoto přístupu v celém jejím rozsahu. Při operaci typu „sluníčko“ někdy dochází k částečné odúmrti dvorce. Většinou není nutná chirurgická intervence.

Rozšířená periareolární mastektomie

Literatura uvádí především směr rozšíření dolů směrem k břichu. Na naší klinice preferujeme směr zevní, při kterém je periareolární řez ( viz minulý odstavec ) rozšířen o cca  5cm řez na zevním okraji, vytvářející tvar letící komety ( typ „kometa ). Po sešití je výsledná jizva ve tvaru lízátka s držátkem zevně. Specifickou vzhledovou komplikací této techniky je lehce navalitý vnitřní okraj dvorce.

Techniky dvou řezů ( double incision - DI )

DI techniky se mohou provádět v několika variantách. Dvorec s bradavkou může být tzv. stopkovaný na výživné cévě nebo může být přenesen jako volný kožní štěp. Polohu jizvy na hrudníku lze rovněž zvolit v různých úrovních. Pokud je jizva horizontálně středem hrudníku a její součástí je budoucí dvorec, pak je tato technika nazývána „fishmouth“ nebo v našem označení jako „horizont“. V případě, že je jizva situována níže a měla by vytvářet přirozené dolní ohraničení hrudníku, tak techniku nazýváme „měsíček“ vzhledem ke svému poloobloukovitému tvaru jizvy. Nad jizvou je pak umístěna bradavka.  Specifickou komplikací techniky „ horizont“ je vznik rané dehiscence v místě bradavky. U techniky „měsíček“ může dojít k posunu polohy dvorce v důsledku hojení.