Skip to main content

Rekonstrukce prsou

Operační návrat prsu ženě je o radosti ze života.

Mým prvním pracovištěm v chirurgickém vzdělání byl Masarykův onkologický ústav. Zařízení, kde se léčí nádory všeho druhu na špičkové úrovni. Pracoviště, na kterém se dělá velmi kvalitní medicína. Proto mi bylo ctí využít nabídky na spolupráci a zapojit se do programu rekonstrukce prsu u pacientek, u nichž je nutné prs z onkologických důvodů odstranit.

V rámci operací rekonstrukčních se zabýváme i odstranění prsů z preventivních důvodů. Provádíme takzvanou profylaktickou mastektomii u pacientek s genetickou mutací.

Současné možnosti medicíny jsou velké a nádor prsu, pokud je zachycen v ranných stádiích, je poměrně dobře léčitelná diagnóza.

Pracovníci Masarykova onkologického ústavu poskytují pacientkám péči od prvního záchytu nádoru až po kompletní rekonstrukci prsu. Současné možnosti medicíny jsou velké a nádor prsu, pokud je zachycen v ranných stádiích, je poměrně dobře léčitelná diagnóza. Většinu žen lze vyléčit tak, že prs zůstane zachovaný. V některých případech je ale nutné odstranit celý prs. Taková žena pak stojí před rozhodnutím, zda a jaký rekonstrukční výkon prsu chce podstoupit, kdy chce rekonstrukci prsu podstoupit a jaký očekává po rekonstrukci prsu výsledek.

V současné době dělíme rekonstrukce prsu na okamžité (včasné) a odloženéOkamžité rekonstrukce prsu jsou ty výkony, při kterých se začíná s rekonstrukcí ihned v rámci jedné operace souběžně s odstraněním nádoruOdložené rekonstrukce prsu jsou takové výkony, které se provádí až po určité době od odstranění prsu. Většinou po kompletním zahojení, po ukončení chemoterapie nebo radioterapie. Žena tedy chodí určitou dobu bez prsu. Oba postupy mají své výhody a nevýhody. Výhodou okamžité rekonstrukce je zkrácení doby, kdy je žena bez prsu. Na druhé straně může být ale tento postup s určitými nevýhodami. Výhody a nevýhody jednotlivých postupů je nejlepší probrat s Vaším lékařem, nejlépe chirurgem nebo klinickým onkologem.

Prs je možné nahradit pomocí cizího nebo vlastního materiálu. Cizím materiálem máme na mysli expander a implantát. Vlastním materiálem je pak zejména tkáň z břicha nebo z hýždě.

zmenšení prsou, zvětšení prsou, rekonstrukce prsu, plastika prsou brno, zvětšení prsou vlastním tukem, modelace prsou bez implantátu, plastická operace prsu, podprsenky po operaci prsu

 • Odstranění nádoru prsu

  V současné době existuje řada postupů, jak odstranit nádor prsu, aby prs po operaci vypadal co nejlépe. V prvé řadě je ale důležitá spolupráce s klinickým onkologem a onkochirurgem, kteří zhodnotí, o jaký nádor prsu se jedná, jak je velký, jak je nebezpečný a jestli je třeba nějaká další předoperační příprava. Proto by první kroky po vyslovení diagnózy „rakoviny“ prsu měly vést právě na onkologické pracoviště, kde bude stanoven ten nejlepší postup právě pro Váš případ.

  Onkochirurg doporučí i rozsah tkáně, kterou je nutné odstranit. Většinou lze odstranit jen nádor s malým lemem okolní prsní tkáně tak, že prs zůstane zachován. Někdy je však nutné odstranit prs celý, zpravidla i s prsním dvorcem a bradavkou.

  Při některých operacích může být vhodná přítomnost plastického chirurga. Pokud se odstraňuje jen část prsu, lze prs zmodelovat tak, aby měl po operaci co nejpřirozenější tvar. Při odstraňování celého prsu může plastický chirurg v některých případech zahájit jeho okamžitou náhradu – rekonstrukci.

 • Rekonstrukce prsu implantátem

  Podmínky pro rekonstrukci prsu implantátem bez expandéru

  Abychom byli schopni provést okamžitou rekonstrukci prsu implantátem, musí žena splňovat určité podmínky. Tou hlavní je dostatek kožního krytu. Tím nutně nemyslíme dostatečně velký prs před operací, ale dostatečné množství kůže po odstranění prsní žlázy. Je třeba si uvědomit, že u většiny nádorů prsu se musí odstranit i prsní dvorec a část kůže v jeho okolí. Výsledná velikost prsu rekonstruovaného přímým vložením implantátu, bez použití tkáňového expandéru, by tak byla menší, než je prs na druhé straně. Dalším velmi důležitým faktorem je požadovaná velikost prsu po operaci. Jelikož se prsní implantát umisťuje pod prsní sval a zároveň se kryje dalším svalem ze strany, není často možné přímo při první operaci vložit rovnou větší implantát než 300ml. Pro představu, průměrná velikost odstraněné žlázy bývá kolem 450ml. Ideální kandidátkou pro rekonstrukci prsu přímo vloženým implantátem by byla žena, která si přeje prsy zmenšit tak, aby jejich výsledná velikost byla A, maximálně B.

  Jak rekonstrukce prsu implantátem probíhá

  Průběh operace je obdobný jako u rekonstrukce prsu pomocí expandéru. Nejprve se odstraní nádor i s prsní žlázou a s částí kůže. Následně se nadzvedne prsní sval (m. pectoralis) a dále několik zubů svalu pilovitého (m.serratus anterior), které vytvoří kapsu pro prsní implantát. Vzhledem k tomu, že nedojde díky expanderu k natažení těchto svalů, jsme limitovaní co se týká velikosti implanátu. Prsní implantát vložíme do kapsy z těchto svalů a svaly navzájem sešijeme k sobě. Pak uzavřeme kožní kryt rovněž sešitím. Tím je prsní implantát kryt vrstvou kůže a vrstvou svalovou po celém povrchu. Během operace vkládáme do svalové kapsy a do podkoží odsavné drény.

  Péče po rekonstrukci prsu implantátem

  V pooperačním období je vhodné nosit kompresivní podprsenku a prsní pásaby se implantát neposunul na nesprávné místo. Drény se odstraňují v průběhu prvního týdne. Stehy používáme většinou vstřebatelné, nicméně je vodné po 14 dnech jizvu zkontrolovat. Po dobu jednoho měsíce po operaci by pacientka neměla zvedat ruce nad úroveň ramenSportovní aktivity jsou při použití anatomického kapkovitého implantátu omezeny na 3 měsíce, v případě použití kulatého implantátu je omezení jen na 1 měsíc.

 • Rekonstrukce prsu expanderem

  Smysl použití tkáňového expandéru při rekonstrukci prsu

  Při odstraňování prsu z onkologických důvodů je většinou nutné odstranit nejen celou prsní žlázu, ale i prsní dvorec s bradavkou a částí okolní kůže. Po tomto výkonu tedy nezbývá dostatek kožního krytu, aby bylo možné vytvořit stejně velký prs jako na druhé straně. Proto je potřeba kůži poněkud natáhnout (expandovat). K tomuto účelu se používá expandér, což je v podstatě dutý implantát s chlopní, přes kterou lze „dofukovat“ jeho velikost. Do těla se vloží zcela prázdný a na konci operace se naplní tak, aby se kůže a sval nad ním mohly zhojit bez napětí. Žena se tak po operaci nebudí s novým prsem, ale jen mírnou vyvýšeninou na jeho místě. Následné dofukování expandéru se provádí pomocí injekční stříkačky se sterilní vodou. Je to ambulantní procedura a pacientce se během několika týdnů dodá požadovaný objem, který má být raději o něco větší, než bude výsledný rekonstruovaný prs. Smysl kožního expandéru v rekonstrukci prsu tedy je zvětšení, natažení, expanze kožního krytu a svalové kapsy tak, aby mohl být v druhé fázi rekonstrukce prsu vložen příslušně velký silikonový implantát a byl zcela krytý svaly pro co nejbezpečnější zhojení.

  Výměna tkáňového expandéru za silikonový prsní implantát

  S odstupem několika měsíců po nafouknutí expandéru následuje druhá menší operace, která spočívá ve výměně expandéru za trvalý prsní implantát plněný silikonovým gelem (tzv.silikon). Během tohoto výkonu se nejčastěji stejnou jizvou, jakou byla odstraněna prsní žláza, pronikne k expandéru, který odstraníme. Částečně upravíme kapsu, kterou expandér vytvořil, a do této kapsy vložíme silikonový implantát tak, aby byl tvar prsu co nejpřirozenější. Rekonvalescence po tomto kroku je poměrně rychlá, nicméně konečný vzhled prsu se ustálí až po půl roce od operace

  Vytvoření nové bradavky

  Po ustálení tvaru prsu s implantátem můžeme přistoupit k dalšímu kroku, kterým je vytvoření nové prsní bradavky. Ta se tvoří pomocí místních kožních lalůčků v požadovaném místě na vrcholu prsu. Po zahojení ran je možno vytvořit prsní dvorec, zpravidla vytetováním podobnou barvou, jako má dvorec na druhém prsu.

  Poznámky k rekonstrukci prsu implantátem s použitím tkáňového expandéru

  Při rekonstrukci prsu implantátem s použitím tkáňového expandéru nejsme schopni vytvořit prs, který by vypadal úplně stejně jako prs původní. Není možné vytvořit větší prs s přirozeným prověšením. Pokud se jedná o rekonstrukci pouze na jedné straně, nelze dosáhnout dokonalé symetrie se „zdravým“ prsem. Při pohledu na obnažené tělo bude vždy poznat, že se jedná o určitou formu náhrady. Přesto má ale tato metoda oproti rekonstrukci prsu vlastní tkání některé výhody.

  Hlavní výhodou je, že rekonstrukce není spojena s chirurgickými zákroky na jiném (zdravém) místě těla. Nevznikají tedy dodatečné jizvy, nenarušuje se např. břišní stěna a odpadá riziko možných komplikací spojených s odběry tkáňových laloků. Operace tedy pro pacientku není tak náročná.

  Pacientka může od rekonstrukce prsu touto metodou očekávat, že nahrazený prs bude součástí jejího těla, na rozdíl od náhrad – epitéz, které se pouze vkládají do podprsenky. Pokud bude oblečená či v plavkách, velmi pravděpodobně nebude vůbec poznat, že nemá svůj přirozený prs. Zde je však nutným předpokladem, aby druhostranný prs měl menší, nebo maximálně střední velikost. Některé pacientky s většími prsy se rozhodnou pro následné zmenšení (redukci) svého „zdravého“ prsu tak, aby se velikostně přizpůsobil prsu nahrazenému implantátem. Některé ženy, zejména pokud mají zvýšené riziko vzniku nádoru i v druhém prsu, se rozhodnou pro odstranění obou prsů a jejich oboustrannou náhradu.

  Rekonstrukci implantátem s použitím tkáňového expandéru jsme v současné době schopni nabídnout i pro „okamžitou“ rekonstrukci prsu, se kterou začínáme ihned po onkologické fázi operace. Odpadá tak období, kdy je žena zcela bez prsu, což je pro některé ženy psychicky povzbuzující.

 • Rekonstrukce prsu vlastní tkání

  Rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně je ta nejpřirozenější cesta, která má nejtrvalejší efekt. Nepoužívají se zde žádné syntetické materiály jako expandér nebo silikonový implantát a tím odpadají i komplikace spojené s přítomností cizího materiálu v těle. O vlastní tkáň není nutné se nikterak starat, neopotřebovává se, není nutná její výměna po letech a rekonstruovaný prs má přirozené vzezření. Proto považuji rekonstrukci prsu pomocí vlastní tkáně za to nejlepší řešení. U některých žen však není vhodné nebo možné tuto metodu použít.

  Vrcholem v nabídce rekonstrukčních možností je náhrada prsu pomocí tkáně z břicha. Tato metoda může plnit dva estetické cíle zároveň. Nahradí se prs a zároveň se odstraní část břišní tkáně, což vede k oploštění břicha. Tkáň z břicha se přenáší pomocí mikrochirurgické techniky. V současné době tuto metodu nenabízím. Historicky existovala obdobná operace jen s tím rozdílem, že operace nebyla provedena pomocí mikrochirurgické techniky, ale jako tzv. stopkovaný lalok (výživa laloku je zajištěna stopkou, která je po celou dobu operace ponechána bez přerušení). Metoda měla větší riziko komplikací. Pokud nelze použít tkáň z břicha, je možné využití části hýždě, avšak tato technika zanechává poměrně velký defekt v odběrovém místě, zejména pokud jde pouze o jednostrannou rekonstrukci.

  Druhou možnosti je náhrada prsu pomocí přesunu kůže a svalu ze zad. Jedná se zde o tzv. stopkovaný lalok a jako takový se i nadále používá. Odebíraný sval se jmenuje latissimus (široký zádový sval) a můžeme k němu přidat i relativně velký okrsek kůže. Přesto je celkem nesnadné zrekonstruovat větší prs. Spíše tuto metodu ponecháváme do zásoby, pokud by některá jiná rekonstrukční operace selhala. Zádový sval se často používá i v kombinaci s tkáňovým expandérem, nebo jako metoda, při které je vytvořena dostatečná svalově-kožní kapsa a je možno přímo vložit silikonový implantát bez nutnosti expanze.

  Další možnosti zahrnují využití kožního krytu z bezprostředního okolí prsu. Dodávají však pouze malý objem na to, aby mohl být vytvořen dostatečně velký prs. Hodí se spíše na rekonstrukci prsu kombinovanou s implantací silikonů.

FAQ

mohlo by vás zajímat

Jste zkušený plastický chirurg?
Věřím, že ano. Plastickým chirurgem jsem se chtěl stát už na gymnáziu. Od roku 2003 se plastickou chirurgií zabývám intenzivně. Patřil jsem k nejmladším atestovaným plastickým chirurgům v historie české plastické chirurgie. Následoval doktorát z plastické chirurgie a mnoho zahraničních stáží na klinikách plastické chirurgie. Z mých cest jsem si dovezl řadu cen. Nejvíce si vážím bronzové medaile goteborské univerzity udělené za přínos v akademickém výzkumu. Dalším mezníkem v mé kariéře plastického chirurga se stalo založení a vedení oddělení plastické chirurgie na luxusní soukromé klinice Surgal. Od roku 2009 jsem rovněž primářem ve svém vlastním zařízení. A velmi si vážím spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem, kde každý týden provádíme rekonstrukce prsů u pacientek s nádorem. Během své praxe plastického chirurga jsem provedl tisíce operací. Proto se odvažuji tvrdit, že v oblasti estetické chirurgie patřím ke špičce v České republice. A tomuto umění se snažím naučit i svoje žáky.
Jak se objednat ke konzultaci?
Nejjednodušší je použít kontaktní formulář, který najdete na tomto webu vždy ke konci stránky. Po odeslání dotazu se s Vámi budeme snažit spojit co nejdříve. Naše recepční Vám nabídne možné termíny konzultace a společně si vyberete pro Vás ten nejvhodnější. Rovněž Vás budeme informovat, na které klinice plastické chirurgie se konzultace uskuteční a kolik konzultace bude stát. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, neváhejte nám napsat nebo se spojit jakýmkoliv způsobem přes sociální sítě. Je lepší dvakrát se zeptat zbytečně než přijít neinformovaná. Proto se nebojte ptát.
Jaké předoperační vyšetření potřebuji?
Prvním krokem je vždy konzultace s plastickým chirurgem, při které se dozvíte způsob anestezie, tj. znecitlivění. V zásadě by se daly rozdělit 3 skupiny pacientů podle složitosti zákroku. Skupina první jsou estetičtí pacienti pro jednoduché výkony jako je botox, výplně, ale i zdraví pacienti na operaci horních víček. Tito klienti nepotřebují žádné předoperační vyšetření a postačí jen vyplnit svoji anamnézu (krvácivé onemocnění, porucha srážlivosti, jiné vážné onemocnění) v průběhu registrace na kliniku. Druhou skupinou jsou pacienti na větší výkony plastické chirurgie v místním umrtvení, kde již vyžadujeme odběry vždy (minimálně krevní obraz, krevní srážlivost, jaterní testy, CRP) a popřípadě doplňujeme ještě o další vyšetření dle přidruženého onemocnění klienta. Třetí skupina jsou pacienti v celkové narkóze, u kterých je nutné kompletní předoperační vyšetření nejlépe z interní ambulance. Pro nás i pro Vás je nejpohodlnější si nechat provést předoperační vyšetření na klinice Surgal.
Operujete i na pojišťovnu?
Ano, operuji na pojišťovnu. Na klinice Surgal máme smlouvu se všemi pojišťovnami a provádíme velké spektrum výkonů plastické chirurgie. Je zde možné si domluvit odstranění nádoru z obličeje, operaci karpálního kanálu a další standardní plastické operace. Je rovněž možné se informovat o zmenšení prsou na pojišťovnu nebo i úpravě břicha na pojišťovnu. Bohužel pro vás, většina těchto kosmetických operací schvalovacím procesem neprojde. Pojišťovna uznává plastickou operaci za odůvodněnou, pokud je ze zdravotních důvodů. K tomu máme vydána určitá kritéria, která jako plastičtí chirurgové musíme splnit. Je jasnou snahou pojišťoven neplatit výkony plastické chirurgie.
Kde se plastická operace uskuteční?
Na webu naleznete celkem 3 adresy pracovišť, kde pracujeme. Nejčastěji budete operování na klinice Effect, Palackého třída 11 v Brně, kde provádíme všechny estetické zákroky typu botox, výplně vrásek, zvětšení rtů, omlazení obličeje a jiné kosmetické zákroky. Rovněž zde provádíme výkony v místním umrtvení jako je liposukce, operace horních víček a operace dolních víček, lipotransfer (přenos tuku z jedné oblasti těla do jiné) a menší plastické operace jako miniabdominoplastika (odstranění malého převisu břicha). Vidět se můžeme rovněž na klinice Surgal, Drobného 40 v Brně, kde operuji všechny výkony v celkové narkóze za hospitalizace kam patří zvětšení prsů, modelace prsů, abdominoplastika a velké liposukce. Masarykův onkologický ústav patří mezi pracoviště, kde plastické operace organizuje OMKOCH. Vše tedy běží v režimu onkologické péče a jiné, než onkologické pacienty zde neoperujeme.