Skip to main content

Ostatní zákroky

Jiné výkony, které Vám dokážeme nabídnout

Další z oblastí, kterou se plastická chirurgie zabývá, je odstranění podezřelých znamének nebo i kožních nádorků. Na naší klinice dokážeme zařídit kompletní servis od diagnostiky až po histologii a následnou péči.

Do oboru plastické chirurgie v českých zemích patří i část chirurgie ruky. Chirurgie ruky je pak vnímána jako operace na svalech, šlachách, nervech a cévách od ramene až po konečky prstů a operativa na kostech ruky od zápěstí. Operace kostí od zápěstí k rameni pak spadá do oboru ortopedie.

Syndrom karpálního kanálu.

Chirurgie ruky jako součást plastické chirurgie je velmi rozmanitý podobor. Nejčastěji se zde setkáváme s diagnózou syndromu karpálního kanálu nebo-li tunelu a s dědičným onemocněním zvaným Dupuytrenova kontraktura. Další diagnózy, které se v naší ambulanci objevují, jsou ganglia, rhizartrozy palce, atrozy kloubů ruky, revmatická ruka, následky úrazů, spasticita prstů apod.

Ostatní zákroky

 • Karpální kanál

  Co to je „karpál“ ?

  Jedná se o velmi časté onemocnění ruky a nejčastější operaci v rámci chirurgie ruky vůbec. Jak vzniká útlak v karpálním kanálu si můžeme představit asi takto. U zápěstí ruky je žlábek tvořený kostmi, takové korýtko, ve kterém běží šlachy, nervy a cévy. Zhora je toto korýtko překryto vazem, kterému můžeme zjednodušeně říkat karpální vaz. Během života, díky naší pracovní záteži, dochází ke zbytnění šlach a jejich obalů, šlachových pochev. Tím v karpálním kanálu začíná být poměrně těsno, protože všechny struktury tam musí zůstat a nemají kam uhnout. Nejcitlivější na tlak jsou cévy, které se uzavírají. Prokrvení prstů ale postiženo není, protože cévy zásobující prsty neprochází karpálním kanálem. Zato cévy, které vyživují nervy v karpálním kanálu postiženy jsou.

  Jak se projevuje syndrom karpálního kanálu?

  Klasické jsou tzv. noční bolesti. To znamená, že pacient se v noci budí bolestí ruky a zabírá mu, pokud ruku svěsí dolů. Tento jev vzniká tím, že během spánku převažuje činnost ohýbačů ruky nad natahovači a tak se ruka dostane do ohnutí v zápěstí, při kterém se zvýrazní útlak cév. Tím dojde k omezené výživě nervů a vzniká symptom, jako když si přeležíte ruku – necitlivost, brnění. To je nejvýraznější na třech prstech – palec, ukazováček, prostředníček. Prsteníček bývá postižen jen z poloviny. Malíče by u „karpálu“ neměl být postižen vůbec. Po probuzení bolestí člověk svěsí ruku a tím se zvýší tlak krve a nerv se oživí. Takto se příznaky opakují den za dnem a nerv je stále více omámený a brnění, necitlivost prstů a někdy i omezení hybnosti palce se stávají trvalým stavem. Pokud necháte karpální kanál dojít do tohoto stádia, pak je regenerace nervu po operaci velmi dlouhá.

  Jaké jsou možnosti operace karpálního kanálu ?

  Tradiční metoda byla s řezem přes celé zápěstí a kompletní prohlídnutí středového nervu. Od 80.let minulého století se začala prosazovat metoda krátkého řezu ve dlani. Přesto ještě i v současnosti občas vidíme řez velmi dlouhý. Nejmodernější metodou operace karpálního kanálu je endoskopická operace pomocí optiky. Její přínos je však diskutabilní.

  Na naší klinice provádíme u diagnózy karpálního kanálu standardně metodu krátkého řezu ve dlani délky cca 1,5 až 2cm. Z tohoto řezu jsme schopni provést kompletní uvolnění středového nervu a kompletní protětí karpálního vazu.

  Jaké to bude po operaci karpálního kanálu ?

  Hlavní omyl po operaci karpálního kanálu je, že operace mne zbaví problému. Jak dlouho jste si problém s „karpálem“ pěstovali, tak dlouho se z toho budete dostávat. Jinými slovy záleží na poškození středového nervu kolik času mu zabere se zregenerovat. Čeho Vás zbavíme hned jsou noční bolesti. Ty by už být neměly. Brnění prstů ale zůstává, dokud se nerv nevzbudí.

  Všechny operace probíhají na klinice SurGal. Velkou výhodou tohoto zařízení je rychlost v termínu operace a zázemí velké luxusní nemocnice. Nadstandardní služby spočívají v možnosti operace do týdne, dokonce je možnost provést operaci ruky i o víkendu. Standardní operace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pacient si nic nepříplácí.

  Kubitální kanál

  Druhým nejčastějším úžinovým syndromem, který řeším ve své praxi, je útlak nervu ulnárního v oblasti lokteNervus ulnaris je jeden ze tří hlavních nervů na horní končetině a jeho funkce je jak sensitivní, čili přenáší citlivost, tak motorická, čili dává podnět svalům, aby správně pracovaly. Proto při jeho útlaku jsou postiženy obě složky. Syndrom kubitálního kanálu se tedy vyznačuje především brněním malíčku a nemožností pohybu malíčků v určitých směrech (ve směrech, které jsou zajišťovány svaly inervovanými n.ulnaris). Přesnou diagnostiku útlaku nelze stanovit pouze klinicky pohledem, ale je zapotřebí speciální neurologické vyšetření – EMG , které útlak ulnárního nervu prokáže. Aby bylo zjištění místo postižení co nejpřesnější, spolupracuji s neurologickou klinikou Fakultní nemocnice U sv.Anny v Brně. Nicméně pokud je útlak ulnárního nervu diagnostikován v jiných zařízeních nic nebrání brzké operaci na naší klinice. Je třeba jen rozlišit, jestli se jedná o kubitální kanál nebo o syndrom Guyonova kanálu, který je v oblasti zápěstí. To může být velmi těžké. Rovněž je důležité odlišit další formy poškození ulnárního nervu, které by šly léčit bez operace, jako např. frikční neuropatii n.ulnaris, při které nerv jen vyskakuje ze svého žlábku.

  Kubitální kanál, ač se to zdá jako hrozné slovo, každý z nás velmi důvěrně zná. Lidově je to tzv. „brňavka“. Přesně tam, kde se udeříte a pak cítíte brnění až do konečků prstů a nemůžete s nimi pohnout. Tak tak se cítí nemocný se syndromem kubitální kanálu.

  Nevíme přesně, proč tento syndrom vzniká. Obviňujeme monotónní práci např. brusičů skla, mohlo by se jednat o následek entezopatií lokte nebo zlomeniny lokte. Navíc problém útlaku ulnárního nervu není jen v oblasti lokte. Od lokte nahoru prochází nerv takovou svalovou kaskádou, kde rovněž může být utlačen, od lokte dolů jde přes skupinu ohýbačů prstů, která má velmi silnou povázku. Proto je třeba nerv uvolnit min 7 cm nad loket a alespoň 13 cm pod loket.

  Tradičně jsme prováděli tzv. transpozici ulnárního nervu. Tato operace uvolnila nerv ze svého žlábku a přemístila ho do nové polohy na přední straně lokte. Ukázalo se, že tato metoda nemá dobré výsledky a proto ji provádíme jen ve výjimečných případech. Metodou první volby je v současnosti endoskopické uvolnění ulnárního nervu. V České republice je standardně prováděna na neurologickém pracovišti v Ústí nad Labem, na plastice v Hradci Králové a na naší klinice. Tyto 3 pracoviště byly rovněž hlavními propagátory endoskopického uvolnění ulnárního nervu.

 • Dupuytrenova kontraktura

  Jak vzniká Dupuytrenova kontraktura ?

  Dupuytrenova kontraktura je onemocnění ruky, u kterého hraje velkou roli genetická informace. S největší pravděpodobností se do světa rozšířilo při nájezdech Vikingů a Keltů. Usuzujeme tak i z toho, že Dupuytrenova kontraktura je nejvíce rozšířená v severních zemích a daleko méně se vyskytuje na jihu Evropy. Černá rasa mají Dupuytrenovu kontrakturu velmi raritně a asiaté mají formu, která může i spontánně vymizet.

  Mylně se za důvod ohnutí prstů často považuje zkrácení šlach ohýbačů (flexorů) prstů. Dupuytrenova kontraktura s ohýbači (flexory) prstů nemá nic společného. Dupuytrenova kontratura vzniká, když se zakrnělé svaly ruky (svaly, které již tisíce let nepoužíváme a změnily se v povázku ve dlani) opět "proberou" k životu a jejich buňky se rozpomenou, že by se mohly stahovat. Tak dojde k vytvoření tuhého pruhu v podkoží, který je dobře hmatný, ale nehýbe se společně s pohybem prstu.

  Jak se Dupuytrenova konntraktura léčí ?

  V současné době pociťujeme ústup od radikálních výkonů, které odstraňovaly celou povázku i ze zdravých prstů. V posledních letech je nejrozšířenějším výkonem tzv. limitovaná fasciektomie, při které se odstraňuje jen postižený pruh Dupuytrenovy kontraktury. Celá operace se provádí z minimálních řezů, aby docházelo k co možná nejmenšímu pooperačnímu ovlivnění. Výsledkem limitované fasciektomie je odstranění nemocné části povázky a ponechání nepostižené části. Dupuytrenova nemoc tím sice není zcela z ruky odstraněna, ale rovněž nedochází k větším pooperačním komplikacím jako při radikálních výkonech a je rychlejší návrat do práce.

  U vhodných pacientů se provádí jehlová aponeurotomie, která spočívá v přetnutí pruhu pomocí jehly. Jedná se o ambulantní výkon, při kterém v lokální anestezii přetneme pruh Dupuytrenovy kontraktury. Nedojde k odstranění pruhu, jen k jeho přerušení. Tím se stažení prstů narovná, ale nadále je v podkoží hmatatelný pruh. Je zaznamenáno, že u většiny pacientů do 5 let po tomto výkonu dochází k opětovnému stažení prstů a operace Vás tedy nemine. Ostatně mi jehlovou aponeurectomii nepovažujeme za definitivní řešení, ale spíš za přípravu k následnému výkonu – limitované fasciektomii, která je popsán výše.

  Novinkou v léčbě Dupuytrenovy kontraktury je použití kolagenázy. Jedná se o enzym tělu vlastní, který štěpí právě jen pruhy vytvořené z té „špatné“ tkáně. Není schopen rozštěpit cévu, nerv nebo šlachu. Je to technika, která se zkoušela již i v minulosti, ale díky nedokonalé výrobě kolagenázy byla mnohem nebezpečnější než dnes. V současní době léčba spočívá v aplikace injekce do pruhu Dupuytrenovy kontraktury, vše probíhá ambulantně, za cca 15 minut. Druhý den, za 24 hodin, se pacient opět dostaví do ordinace a v místním umrtvení se provede manipulace. Vše opět probíhá bez hospitalizace, celková doba manipulace je kolem 15 minut. Během manipulace dojde k přerušení pruhu Dupuytrenovy kontraktury ( pokud se tak nestalo už v průběhu noci ). Ostatní struktury ve dlani zůstavají nedotčeny. Během týdne ustoupí bolest a další reakce organismu na aplikaci kolagenázy a ruka je schopna běžné činnosti. V určitých indikacích je metoda zcela jedinečná a nelze nahradit jinou technikouAplikace kolagenázy je vlastně operace Dupuytrenovy kontraktury bez operace. Bohoužel tato metoda je v současné době těžko dosažitelná, vzhledem k nemožnosti objednání příslušného léku.

  Všechny operace probíhají na klinice SurGal. Velkou výhodou tohoto zařízení je rychlost v termínu operace a zázemí velké luxusní nemocnice. Nadstandardní služby spočívají v možnosti operace do týdne, dokonce je možnost provést operaci ruky i o víkendu. Standardní operace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pacient si nic nepříplácí.

 • Operace šlach ruky

  Naše ruce jsou tak úžasně pohyblivé díky souhře řadě šlach a svalů, které umožňují pohnout, ohnout, skrčit, natáhnout prst, zrovna tak, jak si přejeme. Bohužel díky naší šikovnosti se občas stane, že si šlachu přeříznem, zhmoždíme nebo nám dokonce praskne sama od sebe. V některých případech je to podmíněno jiným onemocněním, nejčastěji revmatickým. Pokud je třeba šlachu rekonstruovat, pak přichází na řadu chirurg ruky, plastický chirurg, který dokáže opět šlachu rozpohybovat.

 • Rekonstrukce úchopu

  Podle mého názoru je vrcholem chirurgie ruky v pojetí plastického chirurga rekonstrukce úchopu ruky po poranění brachiálního plexu, po mozkových příhodách, po poranění páteře u tetraplegických pacientů a u dalších pacientů, kteří nemohou pomocí ruky uchopit předměty své denní potřeby. Jedná se o operace, které mi přináší nesmírnou radost. Pacient přichází s postiženou rukou neschopnou pohybu a odchází s rukou, která dokáže uchopit předmět.

  Pacienti se spazmem prstů a zápěstí, spastické postižení

  Tato skupina pacientů se může rozdělit na 2 typy zákroků. První typ by se dal nazvat pasivní, druhý pak aktivní.

  První typ zákroků nepřináší pomoc ani tak pacientům, jako je spíše pomocí pro jejich ošetřující tým. Jsou to pacienti odkázaní na pomoc ostatních a mají výrazné postižení, velmi silné kontraktury na rukou a často i na nohou. Tyto kontraktury jim nedovolují netáhnutí ruky v zápěstí, napřímení kolena apod. Našim cílem není dosáhnout aktivního pohybu v postiženém kloubů, ale jen kloub uvolnit a tím pomoci ošetřovatelskému týmu snažší manipulaci s pacientem, jednodušší oblékaní a usnadnění hygieny. Zároveň zrušení velkých ohnutí zabrání zapařování kůže v ohybech.

  Druhý typ je naopak aktivní a slouží k uvolnění kloubů tak, aby bylo dosaženo pohybu a aktivního úchopu. Převede se např. z maximálního ohnutí v zápěstí do normálního postavení a tím je pacient schopen provést úchop a lépe se o sebe postarat.

  Pacienti po poranění míchy, tetraplegie

  Tetraplegičtí pacienti jsou velmi úzkou skupinou pacientů, kteří mají jasně stanovenou diagnózu vycházející z výšky postižení míchy a dle této diagnózy je pak provedena příslušná operace. U tetraplegických pacientů je velmi důležitá spolupráce s léčebnou a rehabilitačním týmem, u kterého se pacient léčí. Vlastní operace je jen začátkem dlouhé rehabilitace, na jejímž konci má být získaní úchopových dovedností ruky.

  Poranění brachiálního plexu

  Další skupinou pacientů jsou lidé po autonehodách, motonehodách a dalších úrazech, při kterých došlo k poranění nervů jdoucích od míchy do horních končetin. U těchto pacientů můžeme vidět různé projevy na rukou, zůstavají aktivní ruzné svaly a ruka je často schopna i leccos zvládnout. Naším úkolem je použít funkční svalové skupiny a přesunout je tak, aby byl úchop ještě lepší a hlavně přirozenější.

 • Lupavý prst

  Lupavý prst, v anglické literatuře označovaný jako trigger finger (trigger = spoušť u zbraně) je charakteristický právě pohybem, který připomíná výstřel z pušky. Při pokusu o ohnutí prstů jdou všechny ostatní prsty snadno, jen postižený prst se zasekne, zastaví a až při zvětšení síly přeskočí a přidá se k ostatním. A naopak při pokusu o narovnání prstů zase nejde narovnat.

  Jak přeskakující lupavý prst začíná?

  Lupavý prst je vlastně zánět šlachy ohýbače prstu. Po nějaké námaze nebo třeba i drobném úrazu dojde ke sterilnímu zánětu šlachy (bez přítomnosti bakterií) a tím šlacha otečezvětší svůj průměr. Tak se pak nevejde do kanálu, který předtím snadno klouzala a začne zadrhávat, přeskakovat. Z počátku jsou příznaky lupavého prstu velmi malé, často se zdá, že jen lupe v kloubu prstu. Při zhoršování příznaků pak dojde k zasekávání šlachy a typickému obrazu lupavého přeskakujícího prstu jak jsme popsali výše.

  Jak se lupavý prst léčí?

  Jednoduchou a velmi účinnou metedou je uvolnění kanálu, ve kterém probíhá šlacha lupavého prstu. Při této operaci se rovněž podíváme na šlachovou pochvu prstu a eventuelně uvolníme i srůsty s okolím. I operaci lupavého prstu lze provést endoskopicky, ale nepokládáme tuto metodu za efektivní.

  Jaké jsou omezení po operaci lupavého prstu?

  Jediné, co Vás po operaci lupavého prstu bude omezovat je kožní rána, která by měla být pár dní v klidu. Pocit lupání zmizí okamžitě. Může dojít k otoku operovaného prstu, zejména pokud jsme při výkonu uvolňovali srůsty šlach. Za 2 týdny Vám stehy odstraníme a lupavý prst je vyléčen.

  Všechny operace probíhají na klinice SurGal. Velkou výhodou tohoto zařízení je rychlost v termínu operace a zázemí velké luxusní nemocnice. Nadstandardní služby spočívají v možnosti operace do týdne, dokonce je možnost provést operaci ruky i o víkendu. Standardní operace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pacient si nic nepříplácí.

Ostatní zákroky

FAQ

mohlo by vás zajímat

Jste zkušený plastický chirurg?
Věřím, že ano. Plastickým chirurgem jsem se chtěl stát už na gymnáziu. Od roku 2003 se plastickou chirurgií zabývám intenzivně. Patřil jsem k nejmladším atestovaným plastickým chirurgům v historie české plastické chirurgie. Následoval doktorát z plastické chirurgie a mnoho zahraničních stáží na klinikách plastické chirurgie. Z mých cest jsem si dovezl řadu cen. Nejvíce si vážím bronzové medaile goteborské univerzity udělené za přínos v akademickém výzkumu. Dalším mezníkem v mé kariéře plastického chirurga se stalo založení a vedení oddělení plastické chirurgie na luxusní soukromé klinice Surgal. Od roku 2009 jsem rovněž primářem ve svém vlastním zařízení. A velmi si vážím spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem, kde každý týden provádíme rekonstrukce prsů u pacientek s nádorem. Během své praxe plastického chirurga jsem provedl tisíce operací. Proto se odvažuji tvrdit, že v oblasti estetické chirurgie patřím ke špičce v České republice. A tomuto umění se snažím naučit i svoje žáky.
Jak se objednat ke konzultaci?
Nejjednodušší je použít kontaktní formulář, který najdete na tomto webu vždy ke konci stránky. Po odeslání dotazu se s Vámi budeme snažit spojit co nejdříve. Naše recepční Vám nabídne možné termíny konzultace a společně si vyberete pro Vás ten nejvhodnější. Rovněž Vás budeme informovat, na které klinice plastické chirurgie se konzultace uskuteční a kolik konzultace bude stát. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, neváhejte nám napsat nebo se spojit jakýmkoliv způsobem přes sociální sítě. Je lepší dvakrát se zeptat zbytečně než přijít neinformovaná. Proto se nebojte ptát.
Jaké předoperační vyšetření potřebuji?
Prvním krokem je vždy konzultace s plastickým chirurgem, při které se dozvíte způsob anestezie, tj. znecitlivění. V zásadě by se daly rozdělit 3 skupiny pacientů podle složitosti zákroku. Skupina první jsou estetičtí pacienti pro jednoduché výkony jako je botox, výplně, ale i zdraví pacienti na operaci horních víček. Tito klienti nepotřebují žádné předoperační vyšetření a postačí jen vyplnit svoji anamnézu (krvácivé onemocnění, porucha srážlivosti, jiné vážné onemocnění) v průběhu registrace na kliniku. Druhou skupinou jsou pacienti na větší výkony plastické chirurgie v místním umrtvení, kde již vyžadujeme odběry vždy (minimálně krevní obraz, krevní srážlivost, jaterní testy, CRP) a popřípadě doplňujeme ještě o další vyšetření dle přidruženého onemocnění klienta. Třetí skupina jsou pacienti v celkové narkóze, u kterých je nutné kompletní předoperační vyšetření nejlépe z interní ambulance. Pro nás i pro Vás je nejpohodlnější si nechat provést předoperační vyšetření na klinice Surgal.
Operujete i na pojišťovnu?
Ano, operuji na pojišťovnu. Na klinice Surgal máme smlouvu se všemi pojišťovnami a provádíme velké spektrum výkonů plastické chirurgie. Je zde možné si domluvit odstranění nádoru z obličeje, operaci karpálního kanálu a další standardní plastické operace. Je rovněž možné se informovat o zmenšení prsou na pojišťovnu nebo i úpravě břicha na pojišťovnu. Bohužel pro vás, většina těchto kosmetických operací schvalovacím procesem neprojde. Pojišťovna uznává plastickou operaci za odůvodněnou, pokud je ze zdravotních důvodů. K tomu máme vydána určitá kritéria, která jako plastičtí chirurgové musíme splnit. Je jasnou snahou pojišťoven neplatit výkony plastické chirurgie.
Kde se plastická operace uskuteční?
Na webu naleznete celkem 3 adresy pracovišť, kde pracujeme. Nejčastěji budete operování na klinice Effect, Palackého třída 11 v Brně, kde provádíme všechny estetické zákroky typu botox, výplně vrásek, zvětšení rtů, omlazení obličeje a jiné kosmetické zákroky. Rovněž zde provádíme výkony v místním umrtvení jako je liposukce, operace horních víček a operace dolních víček, lipotransfer (přenos tuku z jedné oblasti těla do jiné) a menší plastické operace jako miniabdominoplastika (odstranění malého převisu břicha). Vidět se můžeme rovněž na klinice Surgal, Drobného 40 v Brně, kde operuji všechny výkony v celkové narkóze za hospitalizace kam patří zvětšení prsů, modelace prsů, abdominoplastika a velké liposukce. Masarykův onkologický ústav patří mezi pracoviště, kde plastické operace organizuje OMKOCH. Vše tedy běží v režimu onkologické péče a jiné, než onkologické pacienty zde neoperujeme.