Plastika prsou

Touha po krásném, objemném a pevném poprsí provází ženy už od nepaměti. Bohužel s přibývajícím věkem, následkem těhotenství, kojení i v důsledku hubnutí či naopak přibývání na váze, ženská prsa ztrácí svůj původní tvar, pevnost a mnohdy také objem. Naštěstí dnešní moderní doba nabízí nespočet různých metod, jak vytouženého poprsí dosáhnout, bez ohledu na to, zda původní poprsí je malé, pokleslé vlivem věku či po kojení nebo asymetrické. 

Máte-li jasnou představu, jak má Vaše poprsí vypadat, pak mi ji prosím sdělte. Krásu musíme tvořit společně.

ZVĚTŠENÍ PRSOU - AUGMENTACE
POMOCÍ SILIKONOVÝCH IMPLANTÁTŮ

Nejčastější operací je zvětšení prsou pomocí gelových silikonových implantátů. Nedoporučujeme silikonové implantáty vyrobené v Číně nebo Koreji. Podporujeme kvalitní gelové silikonové implantáty evropských a amerických firem. Tzv. kulaté silikonové implantáty, používané při plastických operacích, se pohybují na spodní cenové hranici, anatomické silikonové implantáty jsou naopak dražší, ale výsledky při jejich použití jsou téměř vždy lepší. Na naší klinice plastické a estetické chirurgie v Brně používáme 3 nejčastější přístupy pro vložení silikonového implantátu. Je tu buď z podprsní rýhy (tzv. inframamární přístup), což je cesta nejčastější a zároveň nejvhodnější i z pohledu budoucí péče o implantát, dále tzv. z axily, neboli z podpaží a poslední cestou je poloměsičitý řez kolem bradavky (tzv. periareolární přístup). Každá cesta má svoje přednosti i zápory.

MODELACE PRSOU - PEXE

Provádíme rovněž i modelace povislých prsou a to buď plastikou (pexe) nebo plastikou doplněnou o implantaci silikonového implantátu, který doplňuje prsní objem. Při výkonu bez implantátu je klientkou stanovena nová poloha bradavky a velikost poprsí a tu se snaží operatér docílit. Pokud by po modelaci scházel objem prsu k dosažení patřičné velikosti, je možno vložit gelový silikonový implantát, který potřebný objem prsu dodá.

ZMENŠENÍ PRSOU - REDUKCE

Na druhé straně poprsí dokážeme i zmenšit ( redukce prsou ). U extrémně velkých prsou je vždy dobrá konzultace a zvážení, zda-li by výkon nemohl být proveden ze zdravotních důvodů a tak zdravotní pojišťovnou. U prsou menších tato možnost není a plastika prsou je považována za estetický výkon, který pojišťovna neplatí.

JINÉ OPERACE PRSOU

Dále provádíme úpravu prsních dvorců, korekci vpáčených bradavek aj. Každá žena může mít krásně tvarované poprsí a my Vám k tomu pomůžeme. Ceny jednotlivých zákroků plastiky prsou naleznete v našem detailním ceníku.

zmenšení prsou, zvětšení prsou, rekonstrukce prsu, plastika prsou brno, zvětšení prsou vlastním tukem, modelace prsou bez implantátu, plastická operace prsu, podprsenky po operaci prsu


 • Zvětšení prsou

  Co je augmentace prsou

  Slovo augmentace znamená zlepšení nebo zvětšení. Pokud hovoříme o augmentaci prsou, pak se většinou myslí zvětšení pomocí silikonových implantátů. V dnešní době ale existují i jiné metody, které dokáží zvětšit ženské poprsí. Patří k nim zejména tzv. auto-augmentace, při které se prsy zvětšují vlastním tukem. Na této straně se budeme věnovat klasické technice pomocí silikonových implantátů, která je metodou nejčastější.

  Indikace augmentace prsou – zvětšení prsou

  Ke zvětšení prsou většinou přistupují ženy, které nejsou spokojeny s velikostí svého poprsí. Druhou skupinou jsou pak ženy, jejichž poprsí věkem pokleslo a ačkoliv jsou s velikostí spokojeny, nepřejí si operaci typu modelace, která přináší více jizev a rozhodnou se raději pro podporu svých prsou pomocí silikonových implantátů, které jim pomůžou prsy opět omladit. Poslední skupinou jsou ženy, které nejčastěji z onkologického důvodu o část nebo celý prs přišly a chtějí ztracený objem doplnit.

  Techniky zvětšení prsou

  Jak jsme psali úvodem, zvětšení prsou silikonovým implantátem není jedinou technikou, ale je to metoda nejčastější. Co se vlastní techniky implantace týče, dají se všechny metody rozdělit dle dvou kritérií. Prvním kritériem je kam se silikonový implantát vkládá vzhledem k pozici prsního svalu a druhým kritériem je jakou cestou tam implantát dopravíme.

  Co se týče pozice silikonového implantátu vzhledem k prsnímu svalu, jsou možné 2 polohy – nad ním a pod ním. Nad ním znamená, že silikonový implantát leží na svalu pod prsní žlázou. Toto umístění označujeme jako subglandulární, jednodušeji „pod prsní žlázu“. Druhou možností je, že implantát je umístěn „pod sval“, tzv. submuskulárně. Která pozice je pro Vás výhodnější se dozvíte při konzultaci, jakmile Vás plastický chirurg vyšetří. V poslední době se stále více prosazuje tzv. dual plane augmentace. Tento přístup spojuje výhody umístění implantátu pod sval s výhodami augmentace pod žlázu. Implantát je vložen pod sval, který ho v horní polovině kryje, ale zároveň se provede i uvolnění žlázy od svalu. Prsní žláza si tak najde novou přirozenou polohu a výsledek je lepší než u implantace pod sval, kde hrozí tzv. double bubble efekt, při kterém se implantát zafixuje pod svalem a prsní žláza s věkem nebo se změnou své velikosti klesne. Tím vznikne na hrudníku obraz 2 boulí.

  Kde povede chirurg řez, se rovněž domluvíte při úvodní konzultaci. Můžete si vybrat ze 3 možností. Inframammární, periareolární a axilární přístup. Inframammární znamená v podprsní rýze. Je to záhyb, kde končí prs a začíná břicho. Tento přístup je nejčastější, nejbezpečnější a zároveň nejvhodnější pro řešení eventuálních komplikací. Délka řezu odpovídá velikosti silikonového implantátu. Při velikosti cca 250g je nutný 5 cm dlouhý řez, při velikostech větších je řez delší. Druhou možností je přístup periareolární, neboli kolem bradavky. Některé ženy mají dvorce malé a tento přístup u nich není možný. Naopak u žen se dvorcem velkým, může být augmentace příležitost pro zmenšení dvorce nebo dokonce k modelaci prsou. Posledním možným přístupem je tzv. axilární, neboli přes podpažní jamku. Tento přístup je vhodný u klientech se silikonovým implantátem umístěným pod sval, kdy se jedná o metodu bezpečnou. Výsledná jizva je schovaná v podpažní jamce. Nevýhodou bývá menší možnost umístění implantátů ke středu hrudníku.

 • Modelace prsou

  Malá modelace prsou

  Nejjednodušší metoda modelace prsů pro menší prsy a menší modelace. Metoda sama o sobě nedokáže prs naplnit a její hlavní nevýhodou je trošku zploštělá bradavka. Proč tomu tak je? Představte si prs jako kužel, na který navléknete 2 kroužky různé velikosti. Když se na ten kužel podíváte shora, špička kužele je bradavka, kroužek s menším průměrem bude obvod prsního dvorce a kroužek s větším průměrem bude představovat požadované zmenšení prsního povrchu. Na prsu to znamená, že uděláme 2 soustředné kružnice (ta zevní nemusí být úplně kružnice, to podle toho co zejména chceme modelovat). Ale zpět ke kuželu, na kterém v prostoru mezi kroužky odstraníme povrch a část od špičky po menší kroužek vlastně zarazíme do zbytku kužele tak, aby se kroužky dotýkaly. Tím dostává kužel, potažmo prs trošku zploštělé vzezření. A navíc musíme donutit větší kroužek se přizpůsobit menšímu. To se dělá tak, že na jeho obvodu uděláme varhánky. Ale nebojte se. Varhánky tam nebudou na věky, po pár měsících se povrch jizvy vyhladí.

  A ještě jednu nevýhodu má tato metoda. Po čase se opět roztáhne prsní dvorec. On totiž ten větší kroužek, který jsme zřasili, nevydrží tak malinkatý a roztáhne se. Sice ne až do původní velikosti, ale poznáte to.

  Střední modelace prsou

  Velmi žádaná technika, která je vhodná na pokles prsů středního rozsahu nebo na stranové srovnání prsů při výraznější asymetrii. Po operaci vzniká jizva kolem dvorce a od dvorce dolů. Existuje několik technik jak to udělat „vevnitř“, aby výsledek byl co nejlepší. Žádná metoda však není univerzální. Proto na naší klinice používáme operace šité na míru právě pro Vaše poprsí. Každá z vás má jinak prs pokleslý, každá z vás má jinou pozici bradavek. Nelze použít jednu šablonu na všechny a snažíme se o maximální individualizaci, protože jen tak dosáhneme výsledku podle Vašeho přání.

  Předem je však nutné upozornit na několik specifik této metody. Modelace, a to v žádné ze svých variant, neumí dodat objem. Proto neočekávejte větší prsy. Modelace umí „jen“ to co máte posunout tam, kde to bylo před léty. A vůbec nejtěžší je pak vyplnit horní část
  prsu - dekolt, což se nedaří žádné vertikální modelaci. Pokud chcete mít tuto oblast taky plnou, pak je vhodné sáhnout po modelaci s implantátem nebo v druhé době doplnit objem pomocí lipotransferu, čili doplnění objemu pomocí vlastního tuku.

  Aby se vzdálenost mezi prsním dvorcem a podprsní rýhou co nejvíce zkrátila, snažíme se u vertikální modelace „nařasit“ jizvu. Z toho pramení delší hojení a někdy delší dobu nevzhledná jizva od prsního dvorce do podprsní rýhy. Z tohoto důvodu je často vhodnější udělat krátkou jizvu pod prsem a tím se vyvarovat nehezké jizvě u vertikální mastopexe.

 • Zmenšení prsou

  U větších a velkých modelací pokládáme tuto metodu za zlatý standard a nejlepší řešení, kterým dosahujeme nejkrásnější výsledky. Rozdíl mezi vertikální modelací a klasickou T jizvou je v jizvě pod prsem. Bude Vám vadit jizva pod prsem? Vždyť přicházíte k modelaci prsů a Vaše prsa jsou jistě svěšená. Podprsní rýha je dobře definovaná a i po modelaci předpokládáme určité prověšení prsu. I když do prsů vložíme implantát pro plnější vzhled, přesto si většina prsů sedne a podprsní rýha bude znovu vytvořena. A v této rýze budete mít jen 6-10cm dlouho jizvu. Podle nás je lepší mít jizvu pod prsem, než nakrabacenou nebo kožním uzlíčkem zakončenou jizvu po vertikální modelaci, tzv. modelaci s krátkou jizvou. Tím nechceme říct, že vertikální modelace s krátkou jizvou je špatná metoda. Vůbec ne. Jen se musí dělat s rozumem a po důkladném naplánování a proměření.

  Pokládáme modelaci s augmentací za jedu z nejtěžších operací na prsech a proto by k ní i tak mělo být přistupováno. Pokud Vám Váš plastický chirurg při konzultaci řekne: „Samozřejmě, to jde a můžeme to udělat. Tady to trochu zkrátíme, sem bych přidal nějaký implantát. To bude krásné“. A přitom si pečlivě neproměří Vaše prsy a nezjistí jejich rozměr, pokud to necháte jen na jeho zkušenosti, pak prosím odpovězte na otázku: Nechali byste si ušít šaty od krejčího, který by řekl: „Samozřejmě, to jde a můžeme to udělat. Tady to trochu zkrátíme, sem bych přidal nějakou vycpávku. To bude krásné“. Aniž by si vzal míry. My ne.

FAQ

mohlo by vás zajímat

Jste zkušený plastický chirurg?
Věřím, že ano. Plastickým chirurgem jsem se chtěl stát už na gymnáziu. Od roku 2003 se plastickou chirurgií zabývám intenzivně. Patřil jsem k nejmladším atestovaným plastickým chirurgům v historie české plastické chirurgie. Následoval doktorát z plastické chirurgie a mnoho zahraničních stáží na klinikách plastické chirurgie. Z mých cest jsem si dovezl řadu cen. Nejvíce si vážím bronzové medaile goteborské univerzity udělené za přínos v akademickém výzkumu. Dalším mezníkem v mé kariéře plastického chirurga se stalo založení a vedení oddělení plastické chirurgie na luxusní soukromé klinice Surgal. Od roku 2009 jsem rovněž primářem ve svém vlastním zařízení. A velmi si vážím spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem, kde každý týden provádíme rekonstrukce prsů u pacientek s nádorem. Během své praxe plastického chirurga jsem provedl tisíce operací. Proto se odvažuji tvrdit, že v oblasti estetické chirurgie patřím ke špičce v České republice. A tomuto umění se snažím naučit i svoje žáky.
Jak se objednat ke konzultaci?
Nejjednodušší je použít kontaktní formulář, který najdete na tomto webu vždy ke konci stránky. Po odeslání dotazu se s Vámi budeme snažit spojit co nejdříve. Naše recepční Vám nabídne možné termíny konzultace a společně si vyberete pro Vás ten nejvhodnější. Rovněž Vás budeme informovat, na které klinice plastické chirurgie se konzultace uskuteční a kolik konzultace bude stát. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, neváhejte nám napsat nebo se spojit jakýmkoliv způsobem přes sociální sítě. Je lepší dvakrát se zeptat zbytečně než přijít neinformovaná. Proto se nebojte ptát.
Jaké předoperační vyšetření potřebuji?
Prvním krokem je vždy konzultace s plastickým chirurgem, při které se dozvíte způsob anestezie, tj. znecitlivění. V zásadě by se daly rozdělit 3 skupiny pacientů podle složitosti zákroku. Skupina první jsou estetičtí pacienti pro jednoduché výkony jako je botox, výplně, ale i zdraví pacienti na operaci horních víček. Tito klienti nepotřebují žádné předoperační vyšetření a postačí jen vyplnit svoji anamnézu (krvácivé onemocnění, porucha srážlivosti, jiné vážné onemocnění) v průběhu registrace na kliniku. Druhou skupinou jsou pacienti na větší výkony plastické chirurgie v místním umrtvení, kde již vyžadujeme odběry vždy (minimálně krevní obraz, krevní srážlivost, jaterní testy, CRP) a popřípadě doplňujeme ještě o další vyšetření dle přidruženého onemocnění klienta. Třetí skupina jsou pacienti v celkové narkóze, u kterých je nutné kompletní předoperační vyšetření nejlépe z interní ambulance. Pro nás i pro Vás je nejpohodlnější si nechat provést předoperační vyšetření na klinice Surgal.
Operujete i na pojišťovnu?
Ano, operuji na pojišťovnu. Na klinice Surgal máme smlouvu se všemi pojišťovnami a provádíme velké spektrum výkonů plastické chirurgie. Je zde možné si domluvit odstranění nádoru z obličeje, operaci karpálního kanálu a další standardní plastické operace. Je rovněž možné se informovat o zmenšení prsou na pojišťovnu nebo i úpravě břicha na pojišťovnu. Bohužel pro vás, většina těchto kosmetických operací schvalovacím procesem neprojde. Pojišťovna uznává plastickou operaci za odůvodněnou, pokud je ze zdravotních důvodů. K tomu máme vydána určitá kritéria, která jako plastičtí chirurgové musíme splnit. Je jasnou snahou pojišťoven neplatit výkony plastické chirurgie.
Kde se plastická operace uskuteční?
Na webu naleznete celkem 3 adresy pracovišť, kde pracujeme. Nejčastěji budete operování na klinice Effect, Palackého třída 11 v Brně, kde provádíme všechny estetické zákroky typu botox, výplně vrásek, zvětšení rtů, omlazení obličeje a jiné kosmetické zákroky. Rovněž zde provádíme výkony v místním umrtvení jako je liposukce, operace horních víček a operace dolních víček, lipotransfer (přenos tuku z jedné oblasti těla do jiné) a menší plastické operace jako miniabdominoplastika (odstranění malého převisu břicha). Vidět se můžeme rovněž na klinice Surgal, Drobného 40 v Brně, kde operuji všechny výkony v celkové narkóze za hospitalizace kam patří zvětšení prsů, modelace prsů, abdominoplastika a velké liposukce. Masarykův onkologický ústav patří mezi pracoviště, kde plastické operace organizuje OMKOCH. Vše tedy běží v režimu onkologické péče a jiné, než onkologické pacienty zde neoperujeme.

© 2021 Effect ART sro, IČO: 06053891, Palackého třída 11, Brno, reg. u OR Brno