Skip to main content

Plastika břicha

Břicho je Váš život.

Když selžou diety, když už cvičení nezabírá a prostě se toho břicha chcete zbavit, pak je tu několik možností, které Vám plastická chirurgie nabízí. Liposukce, která je zmíněná i na jiném místě, dokáže zredukovat podkožní tuk a plastika břicha pak zmenší povrch břicha, odstraní přebytečnou kůži.

Více možností plastická chirurgie vlastně nenabízí, ale zároveň více možností pro zlepšení vzhledu břicha není potřeba. Břišní stěna se skládá z tuku a kůže. Obě složky dokážeme ovlivnit.Historicky jste možná slyšeli o kryoliposukci a rozpouštění tuku pomocí různých látek, ale tyto pokusy se ukázaly jako slepá cesta.

Který výkon je právě pro Vás vhodný se dozvíte nejlépe na osobní konzultaci.

 • Lipo nebo TT

  Je pro mě lepší abdominoplastika nebo jen liposukce?

  Věčnou otázkou všech klientů a klientek toužících po korekci břicha je, jestli je pro ně vhodnější abdominoplastika – tedy odstranění převisu břišního nebo pouze liposukce. Současná doba přináší možnost tyto dva výkony spojit v jeden a tím ušetřit čas při rekonvalescenci. Celá problematika operací břicha je však trošičku komplikovanější a nelze si představovat, že dokážeme v oblasti břicha a zad provést maximálně radikální liposukci a zároveň i maximálně radikální abdominoplastiku. Moderní abdominoplastika s liposukci se posunula ke kompromisnímu výkonu, který provede jen liposukci v takovém rozsahu a místech, abychom vytvořili nádherný reliéf břicha a zároveň odstraní jen tolik kůže na břiše, aby bylo možné dobré a kvalitní zahojení.

  Liposukce břicha

  Samotná liposukce břicha je metodou, která pouze odstraňuje objem tuku z oblasti, ve které se liposukce provádí. Sice existují přístroje, které slibuji i určité změny na kůži ve smyslu „scvrknutí“, ale tyto změny jsou relativně minimálně. I po standartní liposukci dojde k určité kontrakcí kůže a rozdíl mezi laserovou liposukcí, vodní liposukcí nebo ultrazvukovou liposukcí je skutečně minimální. V našem vlastním výzkumu, který jsme prováděli před 10 lety, jsme zjistili, že na komfort liposukce má v podstatě vliv jen metoda odběru. Jako nejlepším typem liposukce se nám tehdy jevila vibrační liposukce, kterou jsme dlouhodobě používali. V současné době se nám jako zásadnější kritérium pro výběr typu liposukce zdá zkušenost a zručnost operatéra a výběr správně tvarované a velké kanyly, která nepoškodí subdermální plexi na kůži břicha a tím zajistí dobré prokrvení všech částí břicha po radikálně provedené liposukci.

  Abdominoplastika

  Abdominoplastika samotná ve své standartní podobě je výkon, při kterém se odstraňuje kůže a podkoží z oblasti břicha. Rozsah výkonu je většinou od pupku po Venušin pahorek. V původních variantách abdominoplastiky byla jizva umístěna poměrně vysoko na břiše tedy v oblasti mezi pupíkem a Venušiným pahorkem. U moderního přístupu se snažíme jizvu dostat co nejníže, tzn. většinou těsně k pubickému ochlupení. Ale každé břicho je jinak tvarované a vyžaduje i jiný operační přístup. Vždy je nutné individuální posouzení a rozbor situace s klientem, abychom byli schopni přinést ten nejlepší výsledek po abdominoplastice, z kterého budeme mít oba radost.

  Moderní přístup k estetice břicha

  Jak bylo zmíněno v úvodu tohoto článku, současný přístup ke kosmetickým operacím břicha se za posledních 10 let radikálně změnil. Preferuji se kombinované výkony, tedy výkony, které spojují abdominoplastiku s liposukcí i za cenu ne radikálně provedené liposukce a ne radikálně provedené abdominoplastiky. I přesto jsou výsledky nádherné a nebál bych se tvrdit, že v současné době se abdominoplastika s liposukcí stala standardní součástí plastické chirurgii. Přesto stále platí moje tvrzení, že nejde provést radikální liposukce současně se radikální abdominoplastika. Nicméně díky velkému operačnímu zdokonalení v posledních letech, se velmi blížíme podobným výsledkům i při operacích břicha v jedné době.

  A jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout komplexní spektrum operací břicha od liposukce až po tzv. abdominoplastiku 360.

 • Miniabdominoplastika

  Miniabdominoplastika - má vůbec smysl?

  Malá abdominoplastika neboli miniabdominoplastikaje operace, která má velmi úzké spektrum indikace. V očích klientek se to zdá jako výkon, který je pro ně ten pravý, jelikož se odstraní dolní převis břicha, operace není tak velká jako klasická abdominoplastika, takže jerychlejší rekonvalescence. Pokud se budeme soustředit pouze na spodní břicho, pak by se to takto dalo pojmout. Ale podle mě, je potřeba se dívat na celou oblast břicha jako na jeden celek. Skutečně budete spokojená, pokud budete mít napnutou kůžijen mezi pupkem a Venušiným pahorkem? 

  Stejně jako velká abdominoplastika, tak se iminiabdominoplastikaprovádí vyříznutím kůže ve tvaru vřetena, takže největší množství kůže je odebráno právě mezi pupkem a Venušiným pahorkem. Do stran se pak množství odstraněné kůže zmenšuje. Ale když si prozkoumáte svoje bříško zjistíte, že nejpohyblivější je právě ta část kůže, která je vlastně na koncích jizev miniabdominoplastiky, tedy v místech, kde velká abdominoplastika je ve svém rozmachu a dokáže tuto uvolněnou kůži daleko lépe lépe odstranit.

  Navíc se Vám přiminiabdominoplastice nezlepší vzhled kůže nad pupkem. Ba právě naopak se Vám tato oblast paradoxně zhorší při porovnání s krásně hladkým podbřiškem.

  Pokudminiabdominoplastikuprovádím, rád ji spojuji s liposukcí. To mi pak dává větší smysl a krásnější výsledky

  Jestli má miniabdominoplastika pro Vás smysl nejlépe zjistíte na konzultaci. Těším se na Vás.

 • Klasická abdominoplastika

  Co je to klasická abdominoplastika?

  Klasická abdominoplastika je zlatým standardem v úpravách břicha. Pomocí řezu, který jde těsně nad ohanbím od jednoho okraje pánevní kosti k druhému jsme schopni odstranit maximum nadbytečné kůže v břišní oblasti. Aby bylo dosaženo maximálního napětí kůže, je třeba uvolnit pupík a vytvořit pro něho nový otvor. U klasické abdominoplastiky břicha se neprovádí liposukce břicha.

  Ve spektru abdominoplastik najdeme výkony, které svou délkou jizvy se blíží spíše miniabdominoplastikám až po výkony cirkumferenciální (výkony obkružující tělo) , kdy je jizva od páteř k páteři. Takové výkony se provádí především u pacientů po významné redukci váhy. Navíc je možno řadu takto velkých výkonů provádět i jako výkony hrazené pojišťovnou. Standardní délka jizvy po abdominoplastice se většinou dá zhruba odhadnout začátkem a koncem převisu břicha v mírném předklonu.

  Častou otázkou je, jestli bych nemohl přidat liposukci břicha a boků. Ano, lze to. Není technicky nemožné udělat při klasické abdominoplastice liposukci břicha, ale tato liposukce není ani zdaleka tak radikální a účinná jako liposukce prováděná na "zdravém" břichu.  U části klientů pak pokládám za vhodnější abdominoplastiku a liposukci břicha rozdělit do 2 výkonů s časovým odstupem cca 6 měsíců. 

  Vždy to nechávám na posouzení Vás samotných, který výkon je pro Vás ten nejlepší. V oblasti břicha lze provést řadu operací a různých kombinací. A ten nejlepší výsledek Vám může přinést jen dobře informovaný plastický chirurg.

  Proto se mi nebojte sdělit vše, co bych měl o Vašich přáních ohledně operace břicha vědět.

 • Abdominoplastika s liposukcí břicha

  Jak se provádí abdominoplastika s liposukcí břicha?

  Vždy záleží na individuálním posouzení před operací a každý plastický chirurg má svoje osvědčené operace. Nicméně stále více se prosazuje kombinace abdominoplastiky s liposukcí břicha v jedné době. Je to výkon kompromisní, ale klienti ho upřednostňují před rozdělením výkonů na klasickou abdominoplastiku, která je s odstupem doplněna liposukcí břicha.

  Nejdůležitějším aspektem každé operace je, aby se klient/ka bezproblémově zahojil/a. Při klasické abdominoplastice jsme se během minulých let naučili maximálně bezpečné postupy pro zachování cévního zásobení břišní stěny, při kterých jsme schopni odstranit maximální množství kůže a podkoží z oblasti břicha tak, abychom minimalizovali možnost špatného hojení. Při klasické liposukci břicha postupujeme tak, že se snažíme maximálně odstranit tuk víceméně bez ohledu na cevní zásobení břišní stěny.  Abdominoplastika s liposukcí břicha pak musí kombinovat tyto dva přístupy tak, aby stále zůstala maximální možnost bezproblémového zahojení břicha. Tím se stává metodou kompromisní.

  V čem vidím kompromis abdominoplastiky s liposukcí břicha ?

  Z výše popsaného je pak jasné, že nelze odstranit maximální rozsah kůže na břiše a zároveň nejsme schopni provést liposukci břicha na 100%. Vadí to? Při klasické tumescentní liposukci břicha vždy dochází k určitému scvrknutí kůži, vždy je přítomen efekt kontrakce kůže, která po svém podráždění a po odstranění "tukových polštářků" se prostě lehce napne. Obdobně to všechny ženy zažívají po porodu, kdy se kůže břicha dokáže zase napnout. Pokud s tímto efektem na kůži břicha počítáme, pak není třeba odstraňovat tolik kůže a podkoží na břiše a nevznikne nám takové napětí v místě jizvy, které by ohrožovalo hojení. Nevýhodou je, že pokud přesouváme pupík, vznikne v místě mezi novým pupíkem a Venušiným pahorkem jizva po "starém" pupíku. Při takto opatrné redukci povrchu břicha jsme pak schopni provést liposukci daleko většího rozsahu, než bývávalo zvykem při klasické abdominoplastice (..a proto jsem to dříve nikdy nedoporučoval. Vždy jsem tvrdil, že se Vám nevyplatí zaplatit za pár štouchnutí kanylou a lepší je pak provést liposukci pořádně s odstupem).

  Současný přístup k abdominoplastice břicha s liposukcí se za posledních pár let změnil a dokážeme Vám nabídnout sice kompromisní, ale přesto velmi účinné metody jak provést korekci tuku a kůže na břiše v jedné době. Čas je nejcennější komodita a nikdo z nás si ho dokáže koupit.

  Pokud chcete ušetřit čas pro sebe, pak je abdominoplastika s liposukcí břicha výkon právě pro Vás.

 • Apronektomie

  Je to ještě abdominoplastika?

   

  Apronektomie  je výkon u extrémně obézních lidí, při kterém se odstraní pouze visící kůže a často není potřebné ani přesouvat pupek. Ale i u tohoto typu výkonu je možnost přesunu pupku, který bývá často "vytáhnutý" velkým břichem. Pak je možno odstranit větší část kůže a výsledek je hezčí. Většinou se to týká klientů, kteří podstoupili bariatrické operaci, tedy operaci „na zhubnutí“ a jejich břišní převis je skutečně veliký.

  Apronektomie není ve své podstatě výkonem estetickým jako spíš funkčním. Slouží pro ulehčení sebeobsluhy klienta. Ale u některých klientů, pokud je výkon dobře indikovaný, tak dosahujeme nejen výrazné úlevy při sebeobsluze, ale i poměrně hezkého vzhledu celé břišní stěny. 

  Apronektomii bych spíše než k abdominoplastice přirovnal ke skutečně extrémní miniabdominoplastice.

FAQ

mohlo by vás zajímat

Jste zkušený plastický chirurg?
Věřím, že ano. Plastickým chirurgem jsem se chtěl stát už na gymnáziu. Od roku 2003 se plastickou chirurgií zabývám intenzivně. Patřil jsem k nejmladším atestovaným plastickým chirurgům v historie české plastické chirurgie. Následoval doktorát z plastické chirurgie a mnoho zahraničních stáží na klinikách plastické chirurgie. Z mých cest jsem si dovezl řadu cen. Nejvíce si vážím bronzové medaile goteborské univerzity udělené za přínos v akademickém výzkumu. Dalším mezníkem v mé kariéře plastického chirurga se stalo založení a vedení oddělení plastické chirurgie na luxusní soukromé klinice Surgal. Od roku 2009 jsem rovněž primářem ve svém vlastním zařízení. A velmi si vážím spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem, kde každý týden provádíme rekonstrukce prsů u pacientek s nádorem. Během své praxe plastického chirurga jsem provedl tisíce operací. Proto se odvažuji tvrdit, že v oblasti estetické chirurgie patřím ke špičce v České republice. A tomuto umění se snažím naučit i svoje žáky.
Jak se objednat ke konzultaci?
Nejjednodušší je použít kontaktní formulář, který najdete na tomto webu vždy ke konci stránky. Po odeslání dotazu se s Vámi budeme snažit spojit co nejdříve. Naše recepční Vám nabídne možné termíny konzultace a společně si vyberete pro Vás ten nejvhodnější. Rovněž Vás budeme informovat, na které klinice plastické chirurgie se konzultace uskuteční a kolik konzultace bude stát. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, neváhejte nám napsat nebo se spojit jakýmkoliv způsobem přes sociální sítě. Je lepší dvakrát se zeptat zbytečně než přijít neinformovaná. Proto se nebojte ptát.
Jaké předoperační vyšetření potřebuji?

Prvním krokem je vždy konzultace s plastickým chirurgem, při které se dozvíte způsob anestezie, tj. znecitlivění. V zásadě by se daly rozdělit 3 skupiny pacientů podle složitosti zákroku. Skupina první jsou estetičtí pacienti pro jednoduché výkony jako jsou výplně, ale i zdraví pacienti na operaci horních víček. Tito klienti nepotřebují žádné předoperační vyšetření a postačí jen vyplnit svoji anamnézu (krvácivé onemocnění, porucha srážlivosti, jiné vážné onemocnění) v průběhu registrace na kliniku. Druhou skupinou jsou pacienti na větší výkony plastické chirurgie v místním umrtvení, kde již vyžadujeme odběry vždy (minimálně krevní obraz, krevní srážlivost, jaterní testy, CRP) a popřípadě doplňujeme ještě o další vyšetření dle přidruženého onemocnění klienta. Třetí skupina jsou pacienti v celkové narkóze, u kterých je nutné kompletní předoperační vyšetření nejlépe z interní ambulance. Pro nás i pro Vás je nejpohodlnější si nechat provést předoperační vyšetření na klinice Surgal.

Operujete i na pojišťovnu?
Ano, operuji na pojišťovnu. Na klinice Surgal máme smlouvu se všemi pojišťovnami a provádíme velké spektrum výkonů plastické chirurgie. Je zde možné si domluvit odstranění nádoru z obličeje, operaci karpálního kanálu a další standardní plastické operace. Je rovněž možné se informovat o zmenšení prsou na pojišťovnu nebo i úpravě břicha na pojišťovnu. Bohužel pro vás, většina těchto kosmetických operací schvalovacím procesem neprojde. Pojišťovna uznává plastickou operaci za odůvodněnou, pokud je ze zdravotních důvodů. K tomu máme vydána určitá kritéria, která jako plastičtí chirurgové musíme splnit. Je jasnou snahou pojišťoven neplatit výkony plastické chirurgie.
Kde se plastická operace uskuteční?

Na webu naleznete celkem 3 adresy pracovišť, kde pracujeme. Nejčastěji budete operování na klinice Effect, Palackého třída 11 v Brně, kde provádíme všechny estetické zákroky typu výplně vrásek, zvětšení rtů, omlazení obličeje a jiné kosmetické zákroky. Rovněž zde provádíme výkony v místním umrtvení jako je liposukce, operace horních víček a operace dolních víček, lipotransfer (přenos tuku z jedné oblasti těla do jiné) a menší plastické operace jako miniabdominoplastika (odstranění malého převisu břicha). Vidět se můžeme rovněž na klinice Surgal, Drobného 40 v Brně, kde operuji všechny výkony v celkové narkóze za hospitalizace kam patří zvětšení prsů, modelace prsů, abdominoplastika a velké liposukce. Masarykův onkologický ústav patří mezi pracoviště, kde plastické operace organizuje OMKOCH. Vše tedy běží v režimu onkologické péče a jiné, než onkologické pacienty zde neoperujeme.