Skip to main content

Operační změna pohlaví

Změna pohlaví se stala běžnou operací.

Od roku 2012 se zabývám operacemi hrudníku u non cisgender populace. Operace provádím jak na pojišťovnu, tak jako samoplátci. V případě klientů na pojišťovnu dodržuji nutné formality včetně souhlasu odborné komise, věkové hranice a pod. U samoplátců postupuji individuálně, většinou s konzultaci se sexuologem daného klienta.

Přes 10 let praxe a se stovkami klientů patříme k největšímu centrum pro "top surgery" ve střední Evropě.

Po 10 letech práce s klienty s jinou pohlavní identitouvnabízím zkušenost stovky provedených operací. Péči je nutné nastavit individuálně pro každého.

Na naší klinice se zabýváme operacemi nejen u cisgender populace, ale i u nebinárních lidí. Osobně si myslím, že názvosloví výše uvedené přesně popisuje stav mysli mých klientů. Buď se jedná o cisgender klientelu, které při narození byla dána jednota těla a mysli nebo operuji klienty, kteří jsou v rozporu a jejich tělo se neshoduje s přesvědčením mysli. Tito klienti se narodili buď někde mezi dvěma krajnostmi, a proto jsou nebinární nebo jejich mysl ukotvena na druhém polu a jsou transexualní.

Specializujeme se na tzv. TOP surgery, tedy operaci hrudníku při nutnosti úpravy prsu. Vyvinul jsem zcela nový postup, endoskopickou mastektomii, která nezanechává žádnou jizvu v oblasti bradavky a dvorce. Stejně tak jsme schopni odoperovat i mnohem větší prsy a vytvořit plochý hrudník. Na druhé straně z plochého hrudníku vytváříme augmentací hrudník ženský, a to i extrémních rozměrů za použití tkáňových expaderů, které následně měníme za prsní implantáty.

Pro každý hrudník se snažím nalézt to nejlepší řešení.

cisgender, transgender, transexualismus, nebinární klient, mastektomie u female-to-male, operace vršku, top surgery, zvětšení prsou u male to female

 • Female-to-male operace

  Prsní žláza patří mezi kožní žlázy a rozprostírá se na přední ploše hrudníku. Její rozsahu může být až z podklíčkové krajiny dolů k podprsní rýze a od hrudní kosti až k okraji velkého zádového svalstva. Prsní žláza bývá bohatě cévně zásobena a navazuje na lymfatický systém v podpaží. Nejvzdálenější výběžek prsní žlázy je právě v této oblasti v blízkosti podpaží.

  Mastektomie je chirurgický operační výkon, při kterém se odstraňuje prsní žláza. Mastektomie může být pouze parciální nebo totální. Při diagnóze transsexualismu female-to-male je vyžadována mastektomie totální, tedy kompletní odstranění prsní žlázy. Přesto nelze vždy jednoznačně stanovit, že celá prsní žláza byla odstraněna. I po totální mastektomii tedy může vzniknout karcinom prsu z prsní žlázy. U parciální mastektomie, kde se odstraní pouze část žlázy, je možnost vzniku karcinomu patřičně vyšší. V případě, že ponecháváme dvorec s bradavkou na výživné stopce obsahující část prsní žlázy, jedná se vždy o mastektomii parciální. V případě ponechání pouze výživného mostu pro dvorec s bradavkou z kožního laloku, jde již o mastektomii totální, ale i přesto v oblasti dvorce je ponechána zbytková žláza. Stejně tak jako při technice se štěpováním dvorce, kde je již žláza jen v nepatrném až minimálním rozsahu.

  U všech typů operací prováděných v celkové anestezii se mohou vyskytnout standardní operační komplikace, které se vyskytují u každého operačního výkonu. Jedná se zejména o krvácení, infekci, nehojící se jizvu, odúmrť kožní, necitlivost kožní, otok apod. Zásadní je rovněž necitlivost celé operované oblasti a zejména ztráta citlivost bradavky.

  Anatomicky prsní žláza velmi intimně naléhá na kůži a u hubených pacientů bez podkožního tuku je preparace velmi obtížná. Naopak u obézních pacientů je výkon více zatížen možných vznikem nerovností vzhledem k nejasné identifikaci prsní žlázy v tukových valech a nutnosti odstranit i část tukových deposit spolu s prsní žlázou. Během preparace je třeba zastavovat řádně krvácení z přerušených cév pomocí elektrokoagulace, což u hubených jedinců může vést až k popálení kožního krytu. Popálenina bývá většinou lehká a sama se zhojí.

  Vyjma komplikací všeobecných se mohou vyskytovat i komplikace specifické pro daný typ mastektomie a komplikace specifické pro transsexualismus. Komplikace specifické pro jednotlivé mastektomie uvedeme u každého typu operace. Specifickým stavem před operaci transsexualismu je užívání hormonů, které mění vlastnosti krve. Mužský hormon sice zvyšuje množství krvinek, ale často snižuje schopnost shlukování a stavění krvácení. Proto se doporučuje vysazení testosteronu měsíc před operací.     

  Nejčastější komplikace u jakékoliv mastektomie je vznik pooperačního seromu. Pooperační serom, neboli hromadění tkáňového moku je důsledkem vzniku rané plochy a následnou snahou organismu o zhojení. Serom se vytváří vždy, v řadě případů je minimální a nevyžaduje žádnou chirurgickou intervenci. Při větším seromu pacient dochází k ambulantnímu odsávání, které se provádí pomocí jehly. Vzhledem k necitlivosti kožních laloků není punkce seromu většinou bolestivá. U řady pacientů serom odchází samovolně v rámci drobné dehiscence operační rány, což je vhodné řešení.

  Druhou nejčastější komplikací je pooperační krvácení, vzniklé až do 48hodin od operace. Vzhledem k tomu, že po odstranění prsní žlázy vzniká obrovský prostor, do kterého může tělo krvácet a nedojde k zastavění krvácení tlakem, dokud není tento prostor naplněn, patří krvácení k závažným komplikacím mastektomii. Krvácení vzniká prudkým pohybem, třením operovaných ploch po sobě, zvýšením tlaku apod. Proto je vhodné po operaci dodržovat klidový režim, nezvedat ruce, nespat na boku nebo břiše.

 • Typy operací F-t-M

  Přístup z podpažní jamky ( tzv. axilou )

  Tento typ operace je specialitou naší kliniky, zejména ve formě endoskopické operace (vyvinul a provádí pouze Dr.Justan). Jizva je situována v podpažní jamce, její délka je cca 6cm. Pomocí této jizvy je odstraněna kompletně celá prsní žláza a prsní dvorec zůstává zcela bez jizev. Vzhledem k náročnosti výkonu je tento více zatížen možností pooperačního krvácení. Specifická je jizva v podpaží.

  Periareolární mastektomie bez nebo se zmenšením dvorce

  Výkon se provádí pouze z řezu v oblasti dvorce, který je buď poloobloukovitý ve spodní okraji dvorce nebo po jeho celém obvodu v případě, že cílem operace je i zmenšení dvorce (typ „sluníčko“). Tento typ výkonu zanechává pouze jizvu v oblasti dvorce. Následně je celá žláza odstraněna z tohoto přístupu v celém jejím rozsahu. Při operaci typu „sluníčko“ někdy dochází k částečné odúmrti dvorce. Většinou není nutná chirurgická intervence.

  Rozšířená periareolární mastektomie

  Literatura uvádí především směr rozšíření dolů směrem k břichu. Na naší klinice preferujeme směr zevní, při kterém je periareolární řez ( viz minulý odstavec ) rozšířen o cca  5cm řez na zevním okraji, vytvářející tvar letící komety ( typ „kometa ). Po sešití je výsledná jizva ve tvaru lízátka s držátkem zevně. Specifickou vzhledovou komplikací této techniky je lehce navalitý vnitřní okraj dvorce.

  Techniky dvou řezů ( double incision - DI )

  DI techniky se mohou provádět v několika variantách. Dvorec s bradavkou může být tzv. stopkovaný na výživné cévě nebo může být přenesen jako volný kožní štěp. Polohu jizvy na hrudníku lze rovněž zvolit v různých úrovních. Pokud je jizva horizontálně středem hrudníku a její součástí je budoucí dvorec, pak je tato technika nazývána „fishmouth“ nebo v našem označení jako „horizont“. V případě, že je jizva situována níže a měla by vytvářet přirozené dolní ohraničení hrudníku, tak techniku nazýváme „měsíček“ vzhledem ke svému poloobloukovitému tvaru jizvy. Nad jizvou je pak umístěna bradavka.  Specifickou komplikací techniky „ horizont“ je vznik rané dehiscence v místě bradavky. U techniky „měsíček“ může dojít k posunu polohy dvorce v důsledku hojení.

FAQ

mohlo by vás zajímat

Jste zkušený plastický chirurg?
Věřím, že ano. Plastickým chirurgem jsem se chtěl stát už na gymnáziu. Od roku 2003 se plastickou chirurgií zabývám intenzivně. Patřil jsem k nejmladším atestovaným plastickým chirurgům v historie české plastické chirurgie. Následoval doktorát z plastické chirurgie a mnoho zahraničních stáží na klinikách plastické chirurgie. Z mých cest jsem si dovezl řadu cen. Nejvíce si vážím bronzové medaile goteborské univerzity udělené za přínos v akademickém výzkumu. Dalším mezníkem v mé kariéře plastického chirurga se stalo založení a vedení oddělení plastické chirurgie na luxusní soukromé klinice Surgal. Od roku 2009 jsem rovněž primářem ve svém vlastním zařízení. A velmi si vážím spolupráce s Masarykovým onkologickým ústavem, kde každý týden provádíme rekonstrukce prsů u pacientek s nádorem. Během své praxe plastického chirurga jsem provedl tisíce operací. Proto se odvažuji tvrdit, že v oblasti estetické chirurgie patřím ke špičce v České republice. A tomuto umění se snažím naučit i svoje žáky.
Jak se objednat ke konzultaci?
Nejjednodušší je použít kontaktní formulář, který najdete na tomto webu vždy ke konci stránky. Po odeslání dotazu se s Vámi budeme snažit spojit co nejdříve. Naše recepční Vám nabídne možné termíny konzultace a společně si vyberete pro Vás ten nejvhodnější. Rovněž Vás budeme informovat, na které klinice plastické chirurgie se konzultace uskuteční a kolik konzultace bude stát. Nebudete-li si s čímkoliv vědět rady, neváhejte nám napsat nebo se spojit jakýmkoliv způsobem přes sociální sítě. Je lepší dvakrát se zeptat zbytečně než přijít neinformovaná. Proto se nebojte ptát.
Jaké předoperační vyšetření potřebuji?
Prvním krokem je vždy konzultace s plastickým chirurgem, při které se dozvíte způsob anestezie, tj. znecitlivění. V zásadě by se daly rozdělit 3 skupiny pacientů podle složitosti zákroku. Skupina první jsou estetičtí pacienti pro jednoduché výkony jako je botox, výplně, ale i zdraví pacienti na operaci horních víček. Tito klienti nepotřebují žádné předoperační vyšetření a postačí jen vyplnit svoji anamnézu (krvácivé onemocnění, porucha srážlivosti, jiné vážné onemocnění) v průběhu registrace na kliniku. Druhou skupinou jsou pacienti na větší výkony plastické chirurgie v místním umrtvení, kde již vyžadujeme odběry vždy (minimálně krevní obraz, krevní srážlivost, jaterní testy, CRP) a popřípadě doplňujeme ještě o další vyšetření dle přidruženého onemocnění klienta. Třetí skupina jsou pacienti v celkové narkóze, u kterých je nutné kompletní předoperační vyšetření nejlépe z interní ambulance. Pro nás i pro Vás je nejpohodlnější si nechat provést předoperační vyšetření na klinice Surgal.
Operujete i na pojišťovnu?
Ano, operuji na pojišťovnu. Na klinice Surgal máme smlouvu se všemi pojišťovnami a provádíme velké spektrum výkonů plastické chirurgie. Je zde možné si domluvit odstranění nádoru z obličeje, operaci karpálního kanálu a další standardní plastické operace. Je rovněž možné se informovat o zmenšení prsou na pojišťovnu nebo i úpravě břicha na pojišťovnu. Bohužel pro vás, většina těchto kosmetických operací schvalovacím procesem neprojde. Pojišťovna uznává plastickou operaci za odůvodněnou, pokud je ze zdravotních důvodů. K tomu máme vydána určitá kritéria, která jako plastičtí chirurgové musíme splnit. Je jasnou snahou pojišťoven neplatit výkony plastické chirurgie.
Kde se plastická operace uskuteční?
Na webu naleznete celkem 3 adresy pracovišť, kde pracujeme. Nejčastěji budete operování na klinice Effect, Palackého třída 11 v Brně, kde provádíme všechny estetické zákroky typu botox, výplně vrásek, zvětšení rtů, omlazení obličeje a jiné kosmetické zákroky. Rovněž zde provádíme výkony v místním umrtvení jako je liposukce, operace horních víček a operace dolních víček, lipotransfer (přenos tuku z jedné oblasti těla do jiné) a menší plastické operace jako miniabdominoplastika (odstranění malého převisu břicha). Vidět se můžeme rovněž na klinice Surgal, Drobného 40 v Brně, kde operuji všechny výkony v celkové narkóze za hospitalizace kam patří zvětšení prsů, modelace prsů, abdominoplastika a velké liposukce. Masarykův onkologický ústav patří mezi pracoviště, kde plastické operace organizuje OMKOCH. Vše tedy běží v režimu onkologické péče a jiné, než onkologické pacienty zde neoperujeme.