Skip to main content

Zmenšení prsů

Pokud se Vám zdají Vaše prsy příliš velké a už takové nechcete, pak je na místě uvažovat o redukční plastice prsou. Metod zmenšení prsou je celá řada. Vlastně té části, co se děje uvnitř, co Vy vlastně nevidíte a co my, plastičtí chirurgové provádíme na operačních sálech. Zvenku, na viditelné kůži, téměř v 90% najdete po zmenšení prsou jen jizvu ve tvaru „kotvy“. Tedy jizvu kolem bradavky, od bradavky dolů a pod prsem.

Zmenšení prsou se operační technikou a přístupem příliš neliší od modelace. Velmi, skutečně velmi vzácně se můžete potkat s plastickým chirurgem, který Vám nabídne redukci prsu přes jizvou pouze kolem bradavky. Takovou metodu já osobně provádím pouze u pacientů podstupujících změnu pohlaví, kde tato technika dává smysl a nádherné výsledky. Protože nejde přece jen o objem, ale zejména o tvar.

U většiny žen, které přichází na redukční mamoplastiku je prs tak velký, že už není pěkně formovaný, ztratil krásu pevného prsu a poklesu níž, než je záhodno. Proto je třeba změnit i povrch prsu. Jak jsem psal u modelací, známe tři tvary jizev – kolečko, lízátko, kotva. Kolečko u zmenšení prsou skutečně moc smyslu nedává, a tak nám zbývá lízatko a kotva.

Vertikální redukce prsu už je metoda používaná, ale má opět své zásadní omezení v možnosti dosažení optimální tvaru prsu, a to zejména ve vzdálenosti od bradavky do podprsní rýhy. Vertikální plastiky prsu většinou tuto vzdálenost spíše prodlouží, než aby ji zkrátily. Kvůli této vlastnosti je moc nepoužívám. Stále věřím tomu, že Vy všechny dáte přednost dokonale tvarovanému prsu s jizvou navíc v podprsní rýze, než prsu s příliš dlouhou vzdáleností od bradavky do podprsní rýhy (což dělá v této oblasti uvolněnou kůži a propad prsní žlázy) protože se Vám nelíbí jizva pod prsem, která mimochodem ve stoje není vůbec vidět, protože je kompletně krytá prsem. Po zmenšení prsou je nejvíce patrná jizva kolem bradavky.

Proto je víceméně standardem při zmenšení prsou jizva ve tvaru kotvy – tedy kolem bradavky, od bradavky dolů a pod prsem. Předpokládám, že ji dělají všichni plastičtí chirurgové stejně. Je jasné, že každý z nás má určité preference ve tvaru, v poloze bradavky, v délce od bradavky do podprsní rýhy, ale v zásadě je idea jizvy ve tvaru kotvy pro všechny stejná a dobře střižená kůže dává vyniknout tomu, co uděláme uvnitř. Stejně tak jako krásné šaty vyniknou na dokonalé postavě.

Vy to sice nevidíte a v zásadě je Vám to jedno, ale uvnitř prsu se během operace dějí ty nejpodstatnější procesy. Po 20 letech v chirurgii si dovolím tvrdit, že pokud plastický chirurg nemá trojrozměrnou představivost a cit pro tkáně, tak by se vůbec do zmenšení šité na míru dané klientce pouštět neměl. Může maximálně zreprodukovat operaci, kterou se naučil od svých školitelů a věřit, že to dopadne dobře. Tak jsem to dělal prvních 5 let. Ale to pro dokonalý výsledek nestačí. Je třeba pochopit celou filozofii redukce prsu, k tomu si přidat zkušenosti z vlastních komplikací a vytvořit klientce operaci šitou na míru. Každý prs má určitou stavbu, určitý tvar, určitou měkkost a taky věk.  Jak jsem zde psal na jiném místě, co mě naučili dělat „uvnitř“ prsu moji školitelé před lety, jsem už úplně opustil. Postupně jsem si vytvořil vlastní škálu metod založenou na tzv. horní stopce (bradavka je vyživovaná pruhem tkáně zhora), kterou pokládám za jistou, jednoduchou, a hlavně pro Vás bezpečnou. Zredukoval jsem tím řadu komplikací, které se mi běžně stávaly s technikou předešlou a docílil jsem dlouhotrvajícího efektu, který se stopkou dolní (bradavka je vyživovaná pruhem tkáně zespodu) nikdo nedokáže přebít. Dolní stopku pokládám za kompletně překonanou (až na výjimečné případy, kdy ji rovněž provádím) a u estetické operace prsu jsem ji už minimálně 5 let neudělal vůbec. Dolní stopka má zásadní nevýhodu v tzv. bottom out efektu, což je naprosto přirozený propad dolního pólu prsu díky vlastní tíze dolní stopky. To Vám u horní stopky nehrozí. A když k metodě horní stopky přidám rekonstrukci podprsní rýhy a podporu zevním lalokem najednou se Vám prs tvoří pod rukama naprosto přirozeně, pevně, stabilně. A o to jde především, vytvořit stabilní prs, aby Vám vydržel co nejdelší dobu.