Skip to main content

- výplň prsního implantátu

Vždycky mě zajímalo, co vlastně ten implantát obsahuje. Když se to jmenuje silikonový implantát, tak by měl obsahovat přeci silikon. Ale ne každý prsní implantát obsahuje silikon. Co jiného by tedy mohl obsahovat?

Třeba vodu. Existují vodou plněné prsní implantáty se silikonovým pouzdrem. Voda je pro tělo naprosto bezpečná tekutina a její únik ze silikonového pouzdra nepředstavuje pro člověka žádné riziko. Na druhé straně voda nemá hustotu prsní žlázy. Je mnohem řidší. S tím souvisela právě možnost snazšího úniku ze silikonového pouzdra. A taky při ne úplné náplni implantátu docházelo k fenoménu čvachtání. Prsa se Vám prostě trošku přelívala.

Aby se předešlo výše zmíněným problémům při náplni pouze vodou, zavedl se v rekonstrukční chirurgii implantát, který byl předplněný silikonem a za tímto silikonovým pouzdrem byla kapsa určená pro vodu. Takový implantát se mohl následně doplnit vodou, čímž se zvětšil objem rekonstruovaného prsu. Doplnění vodou probíhala až po vhojení implantátu v těle klientky pomocí speciální chlopně.

Další možnou náplní je odlehčený gel pomocí mikrosfér vzduch. Je to vlastně provzdušněný gel, se kterým je implantát o cca 30% lehčí. Jeho nevýhodou je poměrně větší tuhost a společně se svým obalem vytvářejí značně nepoddajný celek s ostrou hranou. To by měla mít klientka na paměti, pokud by požadovala odlehčené implantáty. Odlehčené prsní implantáty mají svoje nesporné klady, ale zároveň musí být jejich indikace velmi zvažována u štíhlých klientek. Ne vždy se hodí.

Standardní výplní silikonového pouzdra prsního implantátu je samozřejmě rovněž silikon. Vlastní silikon prošel během těch 60 let několika generacemi. Od úplně řídkých až po velmi husté. My to popisujeme jako kohezivitu gelu. V současné době je silikon charakteru gumových medvídků, tedy není vůbec tekutý. Proto se nemá cenu bát jeho „vylítí“ nebo vstřebání do těla. I úplně popraskaný implantát v těle většinou drží poměrně slušně svůj tvar. Často žena ani neví, že v sobě nosí prasklý implantát.

Hustota gelu bývá větší u anatomických implantátů, nižší u kulatých. Je to z toho důvodu, aby anatomické implantáty držely svůj přirozený tvar. Existují i speciální DualGel implantáty, které mají v sobě dvě komory s různě hustým silikonovým gelem. Opět mají svoje přednosti i zápory, ale příliš se nerozšířily.