Rekonstrukce prsu implantátem

Podmínky pro rekonstrukci prsu implantátem bez expandéru

Abychom byli schopni provést okamžitou rekonstrukci prsu implantátem, musí žena splňovat určité podmínky. Tou hlavní je dostatek kožního krytu. Tím nutně nemyslíme dostatečně velký prs před operací, ale dostatečné množství kůže po odstranění prsní žlázy. Je třeba si uvědomit, že u většiny nádorů prsu se musí odstranit i prsní dvorec a část kůže v jeho okolí. Výsledná velikost prsu rekonstruovaného přímým vložením implantátu, bez použití tkáňového expandéru, by tak byla menší, než je prs na druhé straně. Dalším velmi důležitým faktorem je požadovaná velikost prsu po operaci. Jelikož se prsní implantát umisťuje pod prsní sval a zároveň se kryje dalším svalem ze strany, není často možné přímo při první operaci vložit rovnou větší implantát než 300ml. Pro představu, průměrná velikost odstraněné žlázy bývá kolem 450ml. Ideální kandidátkou pro rekonstrukci prsu přímo vloženým implantátem by byla žena, která si přeje prsy zmenšit tak, aby jejich výsledná velikost byla A, maximálně B.

Jak rekonstrukce prsu implantátem probíhá

Průběh operace je obdobný jako u rekonstrukce prsu pomocí expandéru. Nejprve se odstraní nádor i s prsní žlázou a s částí kůže. Následně se nadzvedne prsní sval (m. pectoralis) a dále několik zubů svalu pilovitého (m.serratus anterior), které vytvoří kapsu pro prsní implantát. Vzhledem k tomu, že nedojde díky expanderu k natažení těchto svalů, jsme limitovaní co se týká velikosti implanátu. Prsní implantát vložíme do kapsy z těchto svalů a svaly navzájem sešijeme k sobě. Pak uzavřeme kožní kryt rovněž sešitím. Tím je prsní implantát kryt vrstvou kůže a vrstvou svalovou po celém povrchu. Během operace vkládáme do svalové kapsy a do podkoží odsavné drény.

Péče po rekonstrukci prsu implantátem

V pooperačním období je vhodné nosit kompresivní podprsenku a prsní pásaby se implantát neposunul na nesprávné místo. Drény se odstraňují v průběhu prvního týdne. Stehy používáme většinou vstřebatelné, nicméně je vodné po 14 dnech jizvu zkontrolovat. Po dobu jednoho měsíce po operaci by pacientka neměla zvedat ruce nad úroveň ramenSportovní aktivity jsou při použití anatomického kapkovitého implantátu omezeny na 3 měsíce, v případě použití kulatého implantátu je omezení jen na 1 měsíc.


© 2021 Effect ART sro, IČO: 06053891, Palackého třída 11, Brno, reg. u OR Brno