Rekonstrukce prsu vlastní tkání

Rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně je ta nejpřirozenější cesta, která má nejtrvalejší efekt. Nepoužívají se zde žádné syntetické materiály jako expandér nebo silikonový implantát a tím odpadají i komplikace spojené s přítomností cizího materiálu v těle. O vlastní tkáň není nutné se nikterak starat, neopotřebovává se, není nutná její výměna po letech a rekonstruovaný prs má přirozené vzezření. Proto považuji rekonstrukci prsu pomocí vlastní tkáně za to nejlepší řešení. U některých žen však není vhodné nebo možné tuto metodu použít.

Vrcholem v nabídce rekonstrukčních možností je náhrada prsu pomocí tkáně z břicha. Tato metoda může plnit dva estetické cíle zároveň. Nahradí se prs a zároveň se odstraní část břišní tkáně, což vede k oploštění břicha. Tkáň z břicha se přenáší pomocí mikrochirurgické techniky. V současné době tuto metodu nenabízím. Historicky existovala obdobná operace jen s tím rozdílem, že operace nebyla provedena pomocí mikrochirurgické techniky, ale jako tzv. stopkovaný lalok (výživa laloku je zajištěna stopkou, která je po celou dobu operace ponechána bez přerušení). Metoda měla větší riziko komplikací. Pokud nelze použít tkáň z břicha, je možné využití části hýždě, avšak tato technika zanechává poměrně velký defekt v odběrovém místě, zejména pokud jde pouze o jednostrannou rekonstrukci.

Druhou možnosti je náhrada prsu pomocí přesunu kůže a svalu ze zad. Jedná se zde o tzv. stopkovaný lalok a jako takový se i nadále používá. Odebíraný sval se jmenuje latissimus (široký zádový sval) a můžeme k němu přidat i relativně velký okrsek kůže. Přesto je celkem nesnadné zrekonstruovat větší prs. Spíše tuto metodu ponecháváme do zásoby, pokud by některá jiná rekonstrukční operace selhala. Zádový sval se často používá i v kombinaci s tkáňovým expandérem, nebo jako metoda, při které je vytvořena dostatečná svalově-kožní kapsa a je možno přímo vložit silikonový implantát bez nutnosti expanze.

Další možnosti zahrnují využití kožního krytu z bezprostředního okolí prsu. Dodávají však pouze malý objem na to, aby mohl být vytvořen dostatečně velký prs. Hodí se spíše na rekonstrukci prsu kombinovanou s implantací silikonů.


© 2021 Effect ART sro, IČO: 06053891, Palackého třída 11, Brno, reg. u OR Brno