Abdominoplastika

Klasická abdominoplastika je zlatým standardem v úpravách břicha. Pomocí řezu, který jde těsně nad ohanbím od jednoho okraje pánevní kosti k druhému jsme schopni odstranit maximum nadbytečné kůže v břišní oblasti. Aby bylo dosaženo maximálního napětí kůže, je třeba uvolnit pupík a vytvořit pro něho nový otvor.

Ve spektru abdominoplastik najdeme výkony, které svou délkou jizvy se blíží spíše miniabdominoplastikám až po výkony cirkumferenciální (výkony obkružující tělo) , kdy je jizva od páteř k páteři. Takto rozsáhlé výkony provádíme velmi zřídka, vzhledem k nutnosti perfektního pooperačního zajištění. Navíc je možno řadu takto velkých výkonů provádět i jako výkony hrazené pojišťovnou. Standardní délka jizvy po abdominoplastice se většinou dá zhruba odhadnout začátkem a koncem převisu v mírném předklonu.

Častou otázkou je, jestli bych nemohl přidat liposukci břicha a boků. Ano, lze to. Není technicky nemožné udělat při abdominoplastice liposukci břicha, ale tato liposukce není ani zdaleka tak radikální a účinná jako liposukce prováděná na "zdravém" břichu. Pro Vaši představu, pokud provedu řez z jedné strany těla na druhou, tak značně snížím prokrvení kůže břicha. I tak se řada abdominoplastik nehojí nitkovitou jizvou. K tomu bych měl přidat liposukci břicha, která ještě více ovlivní prokrvení kůže v operované oblasti. Proto jsem na kombinaci těchto výkonů opatrný a pokládám za vhodnější abdominoplastiku a liposukci břicha rozdělit do 2 výkonů s časovým odstupem cca 6 měsíců.


© 2021 Effect ART sro, IČO: 06053891, Palackého třída 11, Brno, reg. u OR Brno