Karpální kanál

Co to je „karpál“ ?

Jedná se o velmi časté onemocnění ruky a nejčastější operaci v rámci chirurgie ruky vůbec. Jak vzniká útlak v karpálním kanálu si můžeme představit asi takto. U zápěstí ruky je žlábek tvořený kostmi, takové korýtko, ve kterém běží šlachy, nervy a cévy. Zhora je toto korýtko překryto vazem, kterému můžeme zjednodušeně říkat karpální vaz. Během života, díky naší pracovní záteži, dochází ke zbytnění šlach a jejich obalů, šlachových pochev. Tím v karpálním kanálu začíná být poměrně těsno, protože všechny struktury tam musí zůstat a nemají kam uhnout. Nejcitlivější na tlak jsou cévy, které se uzavírají. Prokrvení prstů ale postiženo není, protože cévy zásobující prsty neprochází karpálním kanálem. Zato cévy, které vyživují nervy v karpálním kanálu postiženy jsou.

Jak se projevuje syndrom karpálního kanálu?

Klasické jsou tzv. noční bolesti. To znamená, že pacient se v noci budí bolestí ruky a zabírá mu, pokud ruku svěsí dolů. Tento jev vzniká tím, že během spánku převažuje činnost ohýbačů ruky nad natahovači a tak se ruka dostane do ohnutí v zápěstí, při kterém se zvýrazní útlak cév. Tím dojde k omezené výživě nervů a vzniká symptom, jako když si přeležíte ruku – necitlivost, brnění. To je nejvýraznější na třech prstech – palec, ukazováček, prostředníček. Prsteníček bývá postižen jen z poloviny. Malíče by u „karpálu“ neměl být postižen vůbec. Po probuzení bolestí člověk svěsí ruku a tím se zvýší tlak krve a nerv se oživí. Takto se příznaky opakují den za dnem a nerv je stále více omámený a brnění, necitlivost prstů a někdy i omezení hybnosti palce se stávají trvalým stavem. Pokud necháte karpální kanál dojít do tohoto stádia, pak je regenerace nervu po operaci velmi dlouhá.

Jaké jsou možnosti operace karpálního kanálu ?

Tradiční metoda byla s řezem přes celé zápěstí a kompletní prohlídnutí středového nervu. Od 80.let minulého století se začala prosazovat metoda krátkého řezu ve dlani. Přesto ještě i v současnosti občas vidíme řez velmi dlouhý. Nejmodernější metodou operace karpálního kanálu je endoskopická operace pomocí optiky. Její přínos je však diskutabilní.

Na naší klinice provádíme u diagnózy karpálního kanálu standardně metodu krátkého řezu ve dlani délky cca 1,5 až 2cm. Z tohoto řezu jsme schopni provést kompletní uvolnění středového nervu a kompletní protětí karpálního vazu.

Jaké to bude po operaci karpálního kanálu ?

Hlavní omyl po operaci karpálního kanálu je, že operace mne zbaví problému. Jak dlouho jste si problém s „karpálem“ pěstovali, tak dlouho se z toho budete dostávat. Jinými slovy záleží na poškození středového nervu kolik času mu zabere se zregenerovat. Čeho Vás zbavíme hned jsou noční bolesti. Ty by už být neměly. Brnění prstů ale zůstává, dokud se nerv nevzbudí.

Všechny operace probíhají na klinice SurGal. Velkou výhodou tohoto zařízení je rychlost v termínu operace a zázemí velké luxusní nemocnice. Nadstandardní služby spočívají v možnosti operace do týdne, dokonce je možnost provést operaci ruky i o víkendu. Standardní operace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pacient si nic nepříplácí.

Kubitální kanál

Druhým nejčastějším úžinovým syndromem, který řeším ve své praxi, je útlak nervu ulnárního v oblasti lokteNervus ulnaris je jeden ze tří hlavních nervů na horní končetině a jeho funkce je jak sensitivní, čili přenáší citlivost, tak motorická, čili dává podnět svalům, aby správně pracovaly. Proto při jeho útlaku jsou postiženy obě složky. Syndrom kubitálního kanálu se tedy vyznačuje především brněním malíčku a nemožností pohybu malíčků v určitých směrech (ve směrech, které jsou zajišťovány svaly inervovanými n.ulnaris). Přesnou diagnostiku útlaku nelze stanovit pouze klinicky pohledem, ale je zapotřebí speciální neurologické vyšetření – EMG , které útlak ulnárního nervu prokáže. Aby bylo zjištění místo postižení co nejpřesnější, spolupracuji s neurologickou klinikou Fakultní nemocnice U sv.Anny v Brně. Nicméně pokud je útlak ulnárního nervu diagnostikován v jiných zařízeních nic nebrání brzké operaci na naší klinice. Je třeba jen rozlišit, jestli se jedná o kubitální kanál nebo o syndrom Guyonova kanálu, který je v oblasti zápěstí. To může být velmi těžké. Rovněž je důležité odlišit další formy poškození ulnárního nervu, které by šly léčit bez operace, jako např. frikční neuropatii n.ulnaris, při které nerv jen vyskakuje ze svého žlábku.

Kubitální kanál, ač se to zdá jako hrozné slovo, každý z nás velmi důvěrně zná. Lidově je to tzv. „brňavka“. Přesně tam, kde se udeříte a pak cítíte brnění až do konečků prstů a nemůžete s nimi pohnout. Tak tak se cítí nemocný se syndromem kubitální kanálu.

Nevíme přesně, proč tento syndrom vzniká. Obviňujeme monotónní práci např. brusičů skla, mohlo by se jednat o následek entezopatií lokte nebo zlomeniny lokte. Navíc problém útlaku ulnárního nervu není jen v oblasti lokte. Od lokte nahoru prochází nerv takovou svalovou kaskádou, kde rovněž může být utlačen, od lokte dolů jde přes skupinu ohýbačů prstů, která má velmi silnou povázku. Proto je třeba nerv uvolnit min 7 cm nad loket a alespoň 13 cm pod loket.

Tradičně jsme prováděli tzv. transpozici ulnárního nervu. Tato operace uvolnila nerv ze svého žlábku a přemístila ho do nové polohy na přední straně lokte. Ukázalo se, že tato metoda nemá dobré výsledky a proto ji provádíme jen ve výjimečných případech. Metodou první volby je v současnosti endoskopické uvolnění ulnárního nervu. V České republice je standardně prováděna na neurologickém pracovišti v Ústí nad Labem, na plastice v Hradci Králové a na naší klinice. Tyto 3 pracoviště byly rovněž hlavními propagátory endoskopického uvolnění ulnárního nervu.


© 2021 Effect ART sro, IČO: 06053891, Palackého třída 11, Brno, reg. u OR Brno