Dupuytrenova kontraktura

Jak vzniká Dupuytrenova kontraktura ?

Dupuytrenova kontraktura je onemocnění ruky, u kterého hraje velkou roli genetická informace. S největší pravděpodobností se do světa rozšířilo při nájezdech Vikingů a Keltů. Usuzujeme tak i z toho, že Dupuytrenova kontraktura je nejvíce rozšířená v severních zemích a daleko méně se vyskytuje na jihu Evropy. Černá rasa mají Dupuytrenovu kontrakturu velmi raritně a asiaté mají formu, která může i spontánně vymizet.

Mylně se za důvod ohnutí prstů často považuje zkrácení šlach ohýbačů (flexorů) prstů. Dupuytrenova kontraktura s ohýbači (flexory) prstů nemá nic společného. Dupuytrenova kontratura vzniká, když se zakrnělé svaly ruky (svaly, které již tisíce let nepoužíváme a změnily se v povázku ve dlani) opět "proberou" k životu a jejich buňky se rozpomenou, že by se mohly stahovat. Tak dojde k vytvoření tuhého pruhu v podkoží, který je dobře hmatný, ale nehýbe se společně s pohybem prstu.

Jak se Dupuytrenova konntraktura léčí ?

V současné době pociťujeme ústup od radikálních výkonů, které odstraňovaly celou povázku i ze zdravých prstů. V posledních letech je nejrozšířenějším výkonem tzv. limitovaná fasciektomie, při které se odstraňuje jen postižený pruh Dupuytrenovy kontraktury. Celá operace se provádí z minimálních řezů, aby docházelo k co možná nejmenšímu pooperačnímu ovlivnění. Výsledkem limitované fasciektomie je odstranění nemocné části povázky a ponechání nepostižené části. Dupuytrenova nemoc tím sice není zcela z ruky odstraněna, ale rovněž nedochází k větším pooperačním komplikacím jako při radikálních výkonech a je rychlejší návrat do práce.

U vhodných pacientů se provádí jehlová aponeurotomie, která spočívá v přetnutí pruhu pomocí jehly. Jedná se o ambulantní výkon, při kterém v lokální anestezii přetneme pruh Dupuytrenovy kontraktury. Nedojde k odstranění pruhu, jen k jeho přerušení. Tím se stažení prstů narovná, ale nadále je v podkoží hmatatelný pruh. Je zaznamenáno, že u většiny pacientů do 5 let po tomto výkonu dochází k opětovnému stažení prstů a operace Vás tedy nemine. Ostatně mi jehlovou aponeurectomii nepovažujeme za definitivní řešení, ale spíš za přípravu k následnému výkonu – limitované fasciektomii, která je popsán výše.

Novinkou v léčbě Dupuytrenovy kontraktury je použití kolagenázy. Jedná se o enzym tělu vlastní, který štěpí právě jen pruhy vytvořené z té „špatné“ tkáně. Není schopen rozštěpit cévu, nerv nebo šlachu. Je to technika, která se zkoušela již i v minulosti, ale díky nedokonalé výrobě kolagenázy byla mnohem nebezpečnější než dnes. V současní době léčba spočívá v aplikace injekce do pruhu Dupuytrenovy kontraktury, vše probíhá ambulantně, za cca 15 minut. Druhý den, za 24 hodin, se pacient opět dostaví do ordinace a v místním umrtvení se provede manipulace. Vše opět probíhá bez hospitalizace, celková doba manipulace je kolem 15 minut. Během manipulace dojde k přerušení pruhu Dupuytrenovy kontraktury ( pokud se tak nestalo už v průběhu noci ). Ostatní struktury ve dlani zůstavají nedotčeny. Během týdne ustoupí bolest a další reakce organismu na aplikaci kolagenázy a ruka je schopna běžné činnosti. V určitých indikacích je metoda zcela jedinečná a nelze nahradit jinou technikouAplikace kolagenázy je vlastně operace Dupuytrenovy kontraktury bez operace. Bohoužel tato metoda je v současné době těžko dosažitelná, vzhledem k nemožnosti objednání příslušného léku.

Všechny operace probíhají na klinice SurGal. Velkou výhodou tohoto zařízení je rychlost v termínu operace a zázemí velké luxusní nemocnice. Nadstandardní služby spočívají v možnosti operace do týdne, dokonce je možnost provést operaci ruky i o víkendu. Standardní operace jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a pacient si nic nepříplácí.


© 2021 Effect ART sro, IČO: 06053891, Palackého třída 11, Brno, reg. u OR Brno